Home » DİRENİŞ ÇADIRI » Zentiva’ya dair

Zentiva’ya dair

Greif işçilerinin fabrika işgali haberinin ardından bir işgal seside Lüleburgaz’da bulunan Zentiva işçilerinden gelmişti. Greif işçileri gibi tamamen fabrikayı işgal etmiş olmasalar da fabrikadan ayrılmayarak kararlılıklarını göstermişlerdi.

Petrol İş’in örgütlü olduğu Zentiva’da direniş 6. gününde anlaşma ile sonlandırıldı.

Zentiva’ya biraz içeriden bakacak olursak; Zentiva’da çalışanların tümüne yakını 1992 girişli. Daha önceki çalışmışlıkları göz önüne alınınca bir bölümü emekliliği hak ederken geri kalanının ise 3-5 sene arasında bir süreleri var emekliliğe.

Üretimde daralma gerekçesiyle işçi çıkarılmasını işçiler yalanlıyor. 1992 yılında 120 milyon adet olan üretim bugün itibariyle 250 milyon adete çıkmış durumda. Zaten ilk başta üretimde daralma diyen Zentiva daha sonra işçiler işe gelmiyorlardı, sürekli rapor alıyorlardı gibi yan yollara sapıyor. İlaç sektöründe bir çok firma var. Yılbaşından önce aralarında anlaşıyorlar ve işçi maliyetlerini belirli bir düzeye çekmeye çalışıyorlar. Sektörde mavi yakalı bazında en yüksek ücretler şimdilik Zentiva’da. Aslında Zentiva karını işçi maliyetleri üzerinden de maksimize etmek için çift yönlü bir saldırı gerçekleştiriyor. Şu anda aynı işi yapan 40 kadar işçi asgari ücret düzeyinde çalışıyor. Öncesinde yeni bir işçi işe alındığında eski çalışanların %70 inden daha az ücrete çalışması toplu sözleşmeyle engelleniyordu. Hangi pazarlığın ürünüdür bilinmez Petrol-İş 3 sene önceki toplu görüşmede bu barajı kaldırıyor. Ondan sonra işe alınanlar da asgari ücret ve biraz üzerinden iş başı yapıyor. Hali hazırdaki işçilerin kazanımlarını korumak için tüm bir sınıfın çıkarlarından geri adım atmak ilk defa gördüğümüz bir durum değil. Gene tahmin edersiniz ki işten çıkarmalar asgari ücret üzerinden çalışan işçilerden değil 92 girişli işçiler arasından yapılıyor. Peki gerçekten bir kazanım mı bu direniş, yoksa bir saldırının ötelenmesi mi. Öncelikle Zentiva yıl sonuna kadar işçi çıkarılmayacağını beyan ediyor.

Sonrası? Gene anlaşılıyor ki 10 işçinin bir yıl fazla çalışmanın maliyeti çalışan işçilere bölüştürülmüş gibi. Bu yıl için işçilere verilmesi düşünülen zam düşürülerek sendika aslında fedakarlıktan neyi kastettiğini de göstermiş oluyor. Ne garip, asgari ücretle çalışanların diğerlerinin düzeyinde çalışması için mücadele etmesi gereken sendika, maliyeti gene işçilere yıkıp, Zentivaya maliyetini böyle de düşürebilirsin diye öğütler verip, hatta bir anda yüklü bir tazminatın altına girmekten kaçınmaya da çalışan Zentivaya yol gösterip, bunu da kazanım olarak sunabiliyor. Çok da ileri görüşlü olmaya gerek yok. Bir kaç yıl sonra emekliliği gelenler zorla emekli ettirilecek. Zentiva onların yerine asgari ücretle işçi almaya devam edecek. Üretim sürecini garantiye aldığı bir noktada yeniden saldıracak. Tüm bunlar olurken de işçilere patronun işten çıkarmada ne kadar kararlı olduğu anlatılacak ki, yaşanan hak kayıpları kabul edilebilir kılınacak.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*