Home » GÜNÜN İÇİNDEN » Türkiye’de karoshi: İşçi intiharları

Türkiye’de karoshi: İşçi intiharları

Son yıllarda büyük bir artış gösteren ve kapitalizmin iş cinayetlerinin önemli bir parçası haline gelen işçi intiharları üzerine bir rapor hazırlandı.

Rapor, borçlarını ödeyememe, işsizlik ve iş bulamama, geçinememe, çalışma yoğunluğu altında ezilme, yıkıcı stres ve tükenme sendromu, mobbing gibi nedenlerle canına kıyan işçilerin sayısında büyük bir artış olduğunu gösteriyor. İşçi intiharları yalnız mavi yakalılarda değil, beyaz yakalılarda da hızla artıyor. Özellikle hekim ve hemşireler dahil sağlık işçilerinde intiharlar tam bir patlama halinde.

Rapordan bazı satırlar:

Ülkemiz de iş cinayetlerinde hayatını kaybedenler kadar bir diğer önemli konu ise işçi intiharlarıdır. Ekonomi de yaşanan durgunluk, kitlesel işten çıkarmalara bağlı artan işsizlik, yüksek enflasyon oranı ve hayat pahalılığının etkisi ile geçinememe sıkıntısı son dönem artan işçi intiharlarının ve intihar teşebbüslerinin nedenleri arasında yer almaktadır. Ayrıca ataması yapılmayan öğretmenlerin ve sağlık çalışanlarının intiharları da dikkat çekici bir düzeye ulaşmıştır. İntihar girişimlerinin nedenleri ekonomik olduğu kadar çalışma yaşamında ki koşullara da bağlıdır.

Meclis önünde geçim sıkıntısı nedeniyle kendisini ateşe veren Sıdkı Aydın,

Ataması bir türlü yapılmadığı için intihar eden Sosyal Bilgiler Öğretmeni Merve Çavdar ve Sınıf Öğretmeni Ersin Turhan,

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bir süredir işsiz olan ve oğluna okul pantolonu alamadığı için bunalıma giren ve hayatına son veren İsmail Devrim, son zamanlarda işsizliğe ve ekonomik geçim sıkıntısına bağlı olarak yaşanan intihar vakalarının ve girişimlerinin öne çıkan örneklerden.

Ayrıca yaşanan intiharlar öncesi işçilerin ve çalışanların çalışma yaşamında ki sıkıntılara bağlı olarak bir takım rahatsızlıklar yaşadığı gözlemlenmektedir. İşe bağlı intihar girişiminde bulunmadan önce işçilerde; depresyon, tükenmişlik sendromu, kronik yorgunluk ve muhakeme yeteneğini yitirme gibi zihinsel belirtilerin ortaya çıktığı kamuoyuna yansıyan raporlarda yer almaktadır. Yani kısacası iş yerinde yaşanan aşırı baskılar işçileri adım adım intihara sürüklemektedir.

3 yılda 430 sağlık işçisi intihar etti

Türkiye’de çalışma koşullarına bağlı olarak intiharların ürperttirici bir boyuta ulaştığı alanlardan bir tanesi sağlık sektördür. Başbakanlık ve Sağlık Bakanlığının geçmişte açıkladığı verilere göre;

2015’te 10’u hekim, 71’i hemşire, 99’u diğer personelden oluşan 180 sağlık çalışanı

2016’da 11’i hekim, 56’sı hemşire, 62’si diğer personel olmak üzere 129 sağlık çalışanı

2017’de ise 3’ü hekim, 53’ü hemşire, 66’sı diğer personelden oluşan 122 sağlık çalışanı intihar ederek yaşamına son vermiştir.

Sağlık alanında çalışanlara yönelik uygulanan aşırı iş yükü, uzun nöbet saatleri, performans sistemi adı altında dayatılan yoğun çalışma baskısı, güvencesiz çalışma koşulları ve aşırı stres intiharların birinci nedenleri arasında yer almaktadır.

Bu durumda ülkenin her bir yerinde gerek inşaatta gerek hastanede çalışma yaşamının güvencesiz ve baskıcı bir yapıya dönüştürülmesi ve bunun bir neticesi olarak ortaya çıkan iş yerlerinde ki mobbing uygulamaları işçilerin ve çalışanların yaşamına son vermesine neden olmaktadır.

CHP emek büroları tarafından hazırlanan raporda, işçi intiharlarının da Japonya’da olduğu gibi “iş kazası” kapsamına alınması istendi.

Karoshi nedir?

Karoşi “aşırı çalışmaktan kaynaklanan ölüm” anlamına gelen Japonca bir kelimedir. Japonya’da kurulan Karoşi Mağdurları Konseyi’nin tanımına göre aşırı çalışma yorgunluğuna bağlı olarak yaşamsal fonksiyonlarin işlemez hale gelmesiyle gerçekleşen ölümcül durumdur. Karoşi ilk kez Japonya’da yaşanan aşırı çalışmaya bağlı işbaşında yaşanan ölümler ve intihar patlamasıyla gündeme geldi.

Belirtileri sırasıyla aşırı yorgunluk, baş ağrısı, göğüste ağrı, keyifsizlik, grip belirtileri ve boyun ağrısıdır. Bu bulgulardan da anlaşıldığı gibi karoşi vakalarinin varlığı aşırı fiziksel ve ruhsal yorgunluk, geç saatlere kadar çalışma, yeterli dinlenememe ile yakından ilişkilidir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*