Home » DÜNYA » THY greviyle uluslararası dayanışma

THY greviyle uluslararası dayanışma

Devrimci Proletarya/Avrupa olarak THY’de grevde olan havayolu işçileriyle dayanışmayi Berlin‘de de gündemimize aldık.

Türkiyeli işçi ve emekçilerin yoğunlukta olduğu bölgelerde “Grevi destekle, THY ile uçma!” çağrılı, Türkce, Almanca ve İngilizce bildirilerimizi posta kutularına, cafe ve restoran’lara dağıtımını yaptık.

Berlin’de genis katılımlı bir toplantı çağrısı yaptık. Sosyal medya kullanımı kısa sürede geniş bir çevreye ulaşmamızı sağladı. Herkesin olumlu yaklaştığı ve aklından geçenle buluşan bir çagrı oldu. Buradan alacagımız kararlarla birlikte greve destegimizi gündemde tutacagız.

İsviçre’nin Basel kantonunda Türkiyeli işçi ve emekçilerin yoğunlukta olduğu bölgelerde “Grevi destekle, THY ile uçma!” çağrılı bildirilerimizi posta kutularına, Kahvehane ve Restoran’lara dağıtımını yaptık. Yine birçok merkezi noktaya “Grevi destekle, THY ile uçma!” afişlerimizi yaptık.

İşçi ve emekçilere dağıtılan bildiri metni:

Grevi destek THY ile uçma!

Türk Hava Yolları işçileri grevde. Grevi en başta ağır çalışma koşullarına karşı ve uçuş güvenliği için yapıyorlar. Türk Hava Yolları patronları yolcuların can güvenliğini tehlikeye atıyor. Üç günlük, eğitimsiz personeli zorla uçuşa çıkartıyor.
İşçiler yorgun uçmak istemiyorlar. Dinlenmeden, yorgun uçmanın hem işçilerin hem de yolcuların uçuş güvenliğini tehlikeye atmasına karşı grev yapıyorlar.
THY patronları grevi kırmak için her yola başvuruyor. Tecrübesiz uçuş personelini zorla ve aşırı çalıştırıyor. Sendikanın haklı taleplerini kabul etmek yerine yolcuların uçuş güvenliğini hiçe sayıyor.
Bizler de işçiyiz. İşçi kardeşlerimizin hakları için, uçuş güvenliği için THY uçaklarına binmeyelim!

Türk Hava Yolları’nı boykot edelim!
Yaşasın THY işçilerinin grevi!
Yaşasın sınıf dayanışması

Devrimci Proletarya/Avrupa

Unterstützt den Streik! Fliegt nicht mit der THY!

Die Beschäftigten der Türk Hava Yollari (Turkish Airlines) streiken. Sie streiken vor allem gegen die schlechten Arbeitsbedingungen und Flugsicherheit. Die Bosse der Turkish Airlines riskieren die Sicherheit der Passagiere. Unausgebildete, neu eingestellte Beschäftigte werden dazu gezwungen, zu fliegen.

Die Beschäftigten möchten nicht unausgeschlafen fliegen. Sie streiken, weil die Übermüdung, das unausgeschlafene Arbeiten gefährliche Konsequenzen sowohl für die Beschäftigten als auch für die Passagiere haben kann.

Die Bosse der Turkish Airlines greifen zu jedem Mittel, um den Streik zu brechen. Unerfahrenes Personal wird gezwungen, übermäßig zu arbeiten. Statt den berechtigten Forderungen der Gewerkschaft entgegenzukommen, riskieren die Bosse das Leben der Passagiere.
Wir sind auch Arbeiter. Für die Rechte unserer Kollegen, für die Flugsicherheit-boykottiert die Turkish Airlines!

Es lebe der Streik der Turkish-Airlines-Beschäftigten!
Es lebe die Klassensolidarität

Revolutionäres Proletariat/Europa

Support the strike!
Don’t fly with Turkish Airlines!

The workers of Turkish Airlines are striking. They are striking especially against the bad working conditions and flight safety. The bosses of Turkish Airlines are risking the safety of the passengers. Unqualified, newly employed workers are being forced to fly.
The workers do not want to fly in an exhausted state. They are striking because their exhaustion, their bad working conditions can lead to dangerous consequences for both themselves and the passengers.
The bosses of Turkish Airlines use every means availible to break the strike. Unqualified workers are being forced to work overtime. Instead of conceding to the just demands of the trade union, the bosses are risking the lives of the passengers.

We too are workers. For the rights of our fellow workers, for flight safety – boycott Turkish Airlines!
Long live the strike of the workers of Turkish Airlines!
Long live class solidarity!

Revolutionary Proletariat / Europe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*