Home » İŞÇİ SINIFI » Taksim 1 Mayıs yürüyüş kolları netleşti!

Taksim 1 Mayıs yürüyüş kolları netleşti!

2010 Taksim 1 Mayıs’ına 10 gün kala Taksim’e yürüyüş kolları ve güzergâhlar belirginleşti. Buna göre;

– DİSK, KESK, TMMOB, TTB, BDP, Devrimci 1 Mayıs Platformu ve birçok başka sendika, kitle örgütü ve siyasi çevre ŞİŞLİ kolundan giriş yapacaklar. Devrimci Proletarya da bu yürüyüş kolunda yerini alacak. Şişli kolunun en kitlesel yürüyüş kolu olması bekleniyor.

– 2. Yürüyüş kolu Şişhane-Tarlabaşı hattı olacak. Türk-İş ve Kamu-Sen’e bağlı sendikaların başı çekecekleri bu yürüyüş kolunda ÖDP ve EMEP gibi reformcu partiler de yürüyecekler.

– 3. ve son yürüyüş kolu ise Dolmabahçe-Gümüşsuyu kolu olacak. Memur-Sen ve Hak-İş gibi hükümet güdümlü gerici sendikaların yer aldığı bu yürüyüş kolunda TKP de yerini alacak.

1 Mayıs yaklaşırken program da netleşmeye başladı. ’77, ’89, ’96 1 Mayıs’larında ölümsüzleşmiş işçi ve devrimcilerin aile ve yakınlarının en önde alana toplu giriş yapması bekleniyor.

Taksim 1 Mayıs’ına sanatçı katılımı da yüksek olacak. Timur Selçuk-Sarper Özkan ve Dostlar Korosu’nun kürsüden canlı olarak 1 Mayıs marşı ve “Türkiye İşçi Sınıfı’na Selam” marşlarını söylemesi planlanıyor.

Sendika konfederasyonları kürsüden kendileri dışında kimsenin konuşma yapmaması gibi bir amaç güdüyorlar. Kürsü’nün işçi sınıfının canlı ve direnişçi bölüklerine kapatılıp kapatılamayacağını öncü işçi ve devrimci güçlerin katılımının kitleselliği ve kararlılığı belirleyecek.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*