Home » Tag Archives: sinifsiz

Tag Archives: sinifsiz

19 Aralık Katliamı ve Neoliberal Dönüşüm Süreci

“IMF politikalarını hayata geçirebilmek için sokağa, sokağa hakim olabilmek için ise cezaevlerine hakim olmalıyız.” Bülent ECEVİT / Dönemin Başbakanı Bu tarihi itiraf, dönemin Başbakanı olan Ecevit’in 19-22 Aralık 2000 Tarihinde 20 hapishanede bulunan tutsaklara yapılacak olan operasyonun amacını ifade ediyordu. Devletçe adının “hayata dönüş” olarak konulmasına rağmen sonuçlarının ölüme götürdüğü bir katliam, ekonomik olarak IMF politikalarıyla birlikte mali oligarşinin önündeki ...

Read More »

Gerçek Dünya Fışkırıyor Kumandayla Zaplasanda

Burjuva toplumun bir önceki toplum formlarından en önemli farklılıklarından biri bireye çözülmüş oluşudur. Bireye doğru çözülüş toplumun dayanışma gibi en birleştirici ve bütünleştirici olgusunun sakatlanmasına yol açar. Bu da neoliberal kapitalizm için daha yönetilebilir bir topluma yol açmaktadır. En bariz örneklerinden daha birini geçtiğimiz günlerde yaşadığımız bir şov programında hunharca eğlenmenin tadını bozan Ayşe Öğretmen ile gördük. Medyanın patronları özürlerde ...

Read More »

Postkolonyalizm ve Kuzeye Göç Mevsimi

Edward Said: “Benim iddiam, tarihin insanlar tarafından yapıldığı ve aynı şekilde yok edilip yeniden yazılabileceğidir”… Kolonyal söylem, emperyalizm eleştirilerinin edebiyatta işlenmesi Edward Said’ in Oryantalizm eserinden sonra kendini göstermeye başlamış.Said’e göre ”Şarkiyatçı düşünce sistemi Batı’nın Doğu üzerinde ekonomik ve siyasal hegemonya kurmasına meşruiyet kazandırmaktadır. 19. yüzyıldan başlayarak özellikle İngiliz ve Fransız siyasal söylemlerinde bu emperyalist çaba açıkça görülmektedir. Doğu; egzotik, ...

Read More »

ODTÜ Patinajı

Bitmek tükenmez bir şekilde ODTÜ, görünür zayıf karnı olan “inanç özgürlüğü” adı altında tekrar eşelenmek isteniyor. Aslında tartışmanın neresinde durursanız durun esas meselenin ODTÜ’nün her dönem iktidar karşıtı bir muhalif kimliği taşıdığını ve asıl hazmedilememiş noktanın bu olduğunu hemen görürsünüz. ODTÜ’nün 68 gençliğinin mücadele simgelerinden birisi olması, içinden birçok devrimciyi çıkartması ve DEVRİM stadyumu gibi simgesel yerlerin öğrenciler tarafından inatla ...

Read More »

Üniversiteler’de direniş ve saldırılar

Bugün ODTÜ, Ankara ve Hacettepe Üniversiteleri’nde TC. devletinin Kürdistan’daki saldırıları protesto edildi. ODTÜ’de polis saldırırken Ankara Üniversitesi’nde ise polis öğrencileri ablukaya almaya çalıştı. ODTÜ‘de öğrenciler “Kürt Halkı Yalnız Değildir” pankartıyla saat 3’te yürüyüşe geçtiler. Yürüyüşe yüzlerce kişi katıldı. Ancak A1 kapısına gelindiğinde polisin saldırısıyla karşılaşılması üzerine üniversiteliler de direnişe geçtiler. Gözaltı araçlarıyla kampüse giren polis iki Devrimci Partili kadını gözaltına ...

Read More »

Ankara’ da 6 Kasım

Gençliğin 1 mayısı olarak bilinen 6 Kasım YÖK protestoları Ankara’ da bu senede dağınık ve takvimsel bir gündemin dışına çıkmadan parça parça yapılan eylemlerle protesto edildi. 6 Kasım’ da Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde “Üniversite Öğrencileri” imzalı bir açıklama yapıldı. Yine 6 Kasım günü Güvenpark’ ta “Berkin’ in’ katilleri Cezalandırılsın” pankartı açan DEV-GENÇ üyesi 4 kişi gözaltını alındı. Sınıfsız ve Devrimci Gençlik ...

Read More »

Toros Üniversitesi’nde boykotun 2. günü

Sabah saatlerinde boykotumuzun 2. gününe başlamak için erkenden okulumuzda olduk. Boykotun ilk gününde yaşadığımız pek çok olayı yine yaşadık. Sınıfını bırakmayan öğretim üyeleri, sınıftan çıkmaya “korkan” öğrenciler. Sınıf kapılarında sesli ajıtasyonlar çekerek, alkış tufanı kopartarak derslerin devam etmesini önleyerek bir kaç sınıf haricinde herkesi okul bahçesinde toplamayı başardık. Okul bahçesine geldiğimizde mini bir forum düzenleyerek boykotun nasıl ilerletmemiz gerektiğiniz, nasıl ...

Read More »

Toros Üniversitesi’nde Boykot

Mersin Üniversitesi’nde kararlaştırılan boykot çağrısı Toros Üniversitesinde’de yankılanarak boykutu Toros Üniversitesi’ne sıçrattı.  Sabah saat 9.00 sularında biraraya gelen öğrenciler Bahçeli Evler kampüsünden 45 Evler kampüsüne yürüyüş gerçekleştirerek boykotu gerçekleştirdi. Her iki kampüstede boykot çağrısı tüm sınıflara, panolara ve bahçedeki duvarlara dövizler asılarak duyuruldu. Tek tek tüm sınıflara girerek sesli ajitasyonlar çekildi. Saat 12.00’a gelindiğinde ise basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklamasında ...

Read More »

Mersin Üniversitesi’nde Boykot

10 Ekim Ankara katliamının ardından sendikaların genel grev kararını  üniversitelerde boykota dönüştürmek için bu sabah erkenden üniversitelerimizde olarak boykot çağrımızı tüm fakültelerde ve sınıflarda duyurduk.  Bugün ( 12 Ekim ) saat 7. 30’dan itibaren Mersin üniversitesinde okulun duvarlarına, sınıflarda döviz ve yazılamalarla tüm öğrencileri, öğretim görevlilerini, üniversite çalışanlarını boykota etkin katılmak için geniş bir çağrıda bulunduk. Tek tek tüm fakültelere ...

Read More »

“Arin’den Sibel’e Yürüyoruz Zafere”

24 Temmuz Cuma’a günü aralarında Sınıfsız Dergi’sininde örgütleyicisi  olduğu “Mersin Gençlik Örgütleri”nin Suruç Katliamı için bir yürüyüş ve oturma eylemi gerçekleştirildi. Eylem Mersin Forum’da toplanılarak Kuşhimato sokağına Mersin’in en işlek caddelerinden G.M.K Bulvarını  trafiğe kapatarak yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüş boyunca “katil devlet hesap verecek, Arin’den Sibel’e yürüyoruz zafere,  yaşasın devrimci dayanışma, katillerden hesabı gençlik soracak, gençlik gelecek, gelecek sosyalizm” sloganları atıldı. ...

Read More »