Home » Tag Archives: ihtiyaçlar

Tag Archives: ihtiyaçlar

Yeni anayasa üzerine-1

Anayasalar salt hukuki değil siyasal metinlerdir. Üzerinde yükseldikleri ekonomik, sınıfsal, toplumsal temellerle birlikte ele alınmalıdır. Türkiye’nin kısa anayasa tarihi Türkiye tekelci burjuvazisi, 1980 askeri faşist darbesinin ardından yürürlüğe koyduğu 1982 anayasasını tarihe göndermek için son hamlesini yapıyor. Sahibinin kapısında yıllarca görev yaptıktan sonra artık tiridi çıkmış, bir kenara terkedilmiş, emeklilik plaketi bile verilmeyen bir köpek için onursuz ve düşkün cenaze ...

Read More »

İhtiyaçlar, özlemler ve yeni anayasa

Her siyasal sarsıntının arkasında ortaya çıkan yeni toplumsal ihtiyaçların çürümüş kurumlar tarafından engellenmesi vardır. 12 Eylül anayasası da, Türkiye’deki uluslar arası tekelci kapitalist dönüşümün ortaya çıkardığı yeni toplumsal-siyasal ihtiyaçların karşılanmasını engelleyen başlıca çürümüş üstyapı kurumlarından biridir. Bugün 12 Eylül anayasasının işe yaramazlığı ve yeni toplumsal gereksinmeleri engelleyiciliği hemen herkes için açık-seçik hale geldi. 12 Eylül anayasasının değiştirilmesini herkes istiyor. Ancak: ...

Read More »