Home » GÜNÜN İÇİNDEN » SGBP: 1 Mayıs’ta Taksim’deyiz

SGBP: 1 Mayıs’ta Taksim’deyiz

Türk-İş’e bağlı 10 sendikanın oluşturduğu (Petrol-İş, Belediye-İş, Tek Gıda-İş, Basın-İş, TGS, Tez Koop_İş, Kristal-İş, Deri-İş, Hava-İş, ve TÜMTİS) Sendikal Güç Birliği Platformu 1 Mayıs’ı İstanbul’da Taksim‘de DİSK, KESK, TTB ve TMMOB ile birlikte kutlayacağını açıkladı.

Sendikal Güç Birliği Platformu tarafından yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi;

“Ulusal İstihdam Strateji Planı içerisinde yer alan esnekleştirilmiş yeni çalışma biçimleri ile yarınlar güvencesiz hale dönüştürülürken, 4857 sayılı yasada yapılmak istenen değişiklik ile asıl işlerde de taşeron uygulamasının önü açılmaktadır. Yani her gün yaşanan iş cinayetleriyle meydana gelen ölümler yetmezmiş gibi, yeni ölümlere davetiye çıkarılmak istenmektedir.” ifadelerinin yer aldığı açıklamada Bölgesel Asgari Ücret, İşçi İstihdam (kölelik) Büroları ve esnekleştirilmiş yeni çalışma biçimleriyle, iş yaşamı patronlar için dikensiz gül bahçesine dönüştürülmek istendiğine dikkat çekildi.

2821 ve 2822 sayılı Yasalarda yapılan düzenlemelerle sendikal örgütlenmenin önündeki engelleri kaldırmadığının ifade edildiği açıklamada kazanılmış hakların bile ortadan kaldırılmaya çalışıldığı belirtilerek şöyle devam edildi:

“İleri demokrasi söylemleriyle ülkemiz, cezaevlerinde en çok siyasi tutuklu ve hükümlü bulunan ülkeler sıralamasında dünyada birinci sıraya oturmuş, halk adına hizmet üretmesi gereken kamu kurum ve kuruluşları, özelleştirme adı altında kapitalist güçlere peş keş çekilerek, on binlerce işçi işinden olmuştur.

Vesayet sistemine karşı çıkıyoruz denilerek, yeni vesayet güçleri oluşturularak, hak arama ve adalet söylemleri suç sayılır olmuştur.

Yıllardır süregelen Kürt sorunu çözümsüzlüğe sürüklenerek, ülkemizin geleceği riske atılmıştır. Halkların barış ve birlikte yaşama talepleri gündemden çıkarılmak istenmiştir.

Halkımız oluşturulmak istenen korku imparatorluğunun tutsağı haline getirilmek istenmektedir. Kadın cinayetleri artmış ve meslek sahiplerinin mesleklerini icra ederken saldırıya maruz kalarak hayatlarını kaybetmeleri sıradan olaylara dönüşmüş, toplum bunları kanıksamaya başlamıştır.

4+4+4 eğitim modeli ile özgür birey anlayışı terk edilerek, biat kültürü hakim kılınmaya çalışılmak istenmektedir. Ortadoğu’da ve son olarak Suriye ile savaşın eşiğine getirilen ülkemiz ağır bedeller ödeme riski ile yüz yüzedir.

Bizler onaylamadığımız bu politikalara karşı çıkıyor ve işçi sınıfının ortak sesiyle TAKSİM 1 Mayıs Alanı’nda bunu haykırmak istiyoruz. Sınıf dostları ve sınıf bileşenlerimizle.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*