Home » GÜNÜN İÇİNDEN » Sefalet zammına karşı akşam 19.00’da KESK eylemi var! Protesto yetmez, çivi çiviyi sökmeli!

Sefalet zammına karşı akşam 19.00’da KESK eylemi var! Protesto yetmez, çivi çiviyi sökmeli!

Kamu işçileri için Kamu Hakem Kurulu tarafından açıklanacak sefalet zammına karşı KESK bugün akşam 19.00‘da Galatasaray‘da toplanma çağrısı yaptı.

Toplusözleşme görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlanmasının ardından devreye giren Kamu Hakem Kurulu (KHK) bugün yapacağı toplantı sonrasında kesin kararını açıklayacak. KESK ve Kamu-Sen KHK toplantısına katılmıyorlar. KHK’nın açıklayacağı kararın, hükümetin önerdiği birinci yıl için yüzde 3,5+4 ve 2013 için yüzde 3+3’lük teklifinin 1 puan üzerinde olması bekleniyor.

Kamu işçilerinin bir bütün olarak işçi ve emekçilerin sağlık ve eğitim hakkını yıkıma uğratan performans, 4+4+4 eğitim sistemi ve diğer düzenlemelerle tam bir atomizasyona uğratılması, bununla birleşik olarak karşılarına alay edercesine 3,5’luk sefalet zammının çıkarılması, 23 Mayıs günü yapılan genel grevle protesto edilmişti. Ancak katılımın yüksekliğine ve Memur-Sen üyelerinin bile eylemde yer almalarına rağmen bir kez daha görüldü ki, bir genel grev protesto çerçevesini aşamadığı takdirde sonuç alıcı olamaz. Yalnızca kamu işçilerinin değil, kitlesel eylemlerle sonuç alınabileceği inancını her seferinde yeniden yeniden toplaması gereken tüm işçilerin bir kez daha içe doğru kırılması istenmiyorsa bu kez adım atılmalıdır. Bir sınıf örgütü, yeni bir mücadele dalgasının yükselmesini, içi gerçek bir örgütlülük ve eylem gücüyle doldurulmamış bir “dinamikler” gevelemesi üzerine oturtamaz. “Saldırı-protesto-hoşnutsuz stabilizasyon” döngüsü kırılmak zorundadır. Tekelci burjuvazinin kamu işçilerine sefalet zammı, havayolu işçilerine grev yasağı gibi küstah kavga davetleri, sözün değil eylemin gücüyle yanıtlanabildiği ölçüde karşılanabilecektir. Havayolu işçileri, bu doğrultuda gerçek pratik adımları tekelci burjuvazinin tahammül sınırlarına çarparak attılar.

Kamu işçileri, öncü kesimlerinden başlayarak kararlı, sonuç alıcı, bütün sendika tabanlarını kapsayan geniş örgütlenme ve mücadele halkalarını büyütücü tarzda süresiz genel greve doğru yürümek zorundadırlar. Öncülüğün sınanacağı yer, bunun pratiğinden başkası olmayacaktır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*