Karip 3a 7düd Antakya bi beled il idlip civvata ya cisr-el şu3ur bi de3it istebrak, hecemo çeteviyet tebe3 cephet il nusra iv katalo 7amsa iv tletin (35) 3alawe.Minkirmele yahadıl  hedise min iyya mintika 3em biyycina i7bar f3ul il muzaharat.İlyom minkirmala ye hadil dep7a, minşen teyi3milo ef3el, itcemme3 mersin cemevi, demokratik alevi gençliği, alevi gençlik derneği iv mebus tabeğ hizbil CHP iv HDP.Kabil metinkire beyenil sa7ufe howdil eş3ar inkarö: ‘’ emperyalizm düşman halklar kardeştir’’ , ‘’süriyede alevi katliamı var’’, ‘’katil ışid işbirlikçi akp’’, ‘’yaşasın halkların kardeşliği’’, ” Biji bratiya gelan”, “Seccel seccel ena 3Alewi”, “Seccel seccel ena 3rabi”.Be3dil men 3aş hel katil fi nes bi İstanbul cuvvatö la ceme3 il fatih farko hilven, minkirmalin le hennes kemen in3emel isyu7 iv protesto.

Min hizip il mubadıra il 3eleviyyün il 3arap bi mersin Hasret BAHÇECİ karito le beyenil sa3ifa:BAHÇECİ :‘’bi bled idlip civvatil cisr-el su3ur, de3it iştebrak iv bi latkıye hellezi il çeteviyün 3imlo debi7a iv eklala şe mevto 7emismi iv 7emsin (550) 3alawe. Bil Latkiye, Hums, İdlip, Hama, Maan, iv bi İştebrak la kirma 3alawiyün mininkıtıl.Hellezi 3am biyiktulo iş3up Süriya hedil çeteviyyun il ideyyin dmüm,Müsa3idetin Türkiya iv devel il emperyalz lehedil iklimet 3em bişşiddin civvatil dem, vi7şiya iv issirka.Devel il emperyalistin bi seyit Da3ş iv Cephetül Nüsra, Civvatil şerkil avsat bi tiktel beşeriyye, müsa3idta Türküya bitifte7lin il ebvab lehel çetevi iv bitistekbel takvis tabe3 il 7rup 3em bititsevva fok ş3üp süriya.

11160042_907651642631181_1771133132346003703_o

La-tabir Bahçeci :’’ Cüvvet Şerkil Avsat bseytil mukavemetil iklimiyye devletil Türkiya 3em biyitkatlo il 3alawiyün.İllivled illinkatlo civvatil bled il İkrimiyye,  İl nisven illeze inda3ko la 3ırdin iv saro yesiret iv imbe3o iv inkatlö, bi İştebrak bala meyifze3 bala meyvatte raso hatta 3ala ma3lümatö ile beyinkıtıl ma neker aslo iv kal ana 3alawe ya 7ayye ana 3alawe a7una, v a7una itteni kal valla tenim7ikin iv illiş3up :  hallittir ne3üsitkin illeze illeze inkatlo mitil iv7üş hevde. Le inno ni7ne me insina lahadal ras il müstakim iv il 3yun 3em biybisso bas.Minşen tani7las min hevdil 3adü tebe3 il emperyalisti iv müse3idetin bi hedil mıntıkayat il ş3up lezum iysiro vehed iv iycadlo mi3hel emperyalisti.3ala tarik vehet halsitna. Hadil tarik bil şeri3’et bil mintikat lahadil debi2et manınsır dıd 3alayhin. Bikra be3it bikra iv be3da kemen meni3mel muzaharat bi şeri3 iv menindal ini3mel.’’

Bi hedil kelem 7alset beyan il su7ufe iv kaletü lahadel şuğur:‘’Beninsir ser7a iv beyrit hisna bikillil şeri3 iv 3adabna bediysir mukavimitna.’’

Beğdil beyenit il su7ufi heko mebusat il hizip HDP  iv il CHP, Cem3iyet il Kilikyalılar, Meclis işşabab il 3alawiyün tarado la hadil debi7a iv biyfercuva meshule la hizip il AKP.

Beğdo ya hadil haki il nes tfarko…

Arapça ve Türkçe okunan basın metninin Türkçesi;

Kayda Geçin Ben Aleviyim!

Mersin’de bugün Forum Avm önünde, İştebrak Köyü’nde El Nusra çeteleri tarafından 35 Alevinin katledilmesi, Mersin Arap Alevi İnsiyatifinin düzenlediği basın açıklamasıyla kınandı.

Hatay sınırına yakın İdlib kentinin Cisr-el Şu3r’a bağlı İştebrak Köyüne El Nusra çeteleri tarafından düzenlenen saldırıda 35 Arap Alevi yaşamını yitirmişti. Yaşanan bu olaylara Türkiye’nin her yerinden tepkiler gelmeye devam ediyor. Bugünde Mersin’de bu katliama tepki vermek için Mersin Cemevi, Demokratik Alevi Derneği, Alevi Gençlik Derneği, HDP VE CHP milletvekillerinin aralarında buluğundu kitle biraraya geldi. Basın açıklamasının okumasından önce “Emperyalizm düşman halklar kardeştir”, “Suriye’de Alevi katliamı var”, “ Katil Işid işbirlikçi AKP”, “ Yaşasın halkların kardeşliği”, Biji bratiya gelan”, “Seccel seccel ena 3Alewi”, “Seccel seccel ena 3rabi” sloganları atıldı. Kitlenin olayın ardından İstanbul Fatih Camii’nde dağıtılan lokum için dövizlerle ve yuhalanmalarla protesto edildi.

Basın açıklamasını Mersin Arap Alevi İnsiyatifi adına Hasret Bahçeci okudu. Bahçeci “ İdlip kentinin Cisr-el Şu3r’a bağlı İştebrak Köyüne ve Lazkiye’ye çeteler taraından yapılan saldırı sonucu en az 550 alevi katledildi. Lazkiye’de, Humus’ta,İdlip’te, Hama’da,Maan’da şimdi de İştenrak’ta Alevi olduğumuz için katlediliyoruz.Suriye halkını katleden eli kanlı çeteler, destekçileri TC ve emperyalistler bölgeyi kanın, vahşetin, yağmanın içine çekiyor. Emperyalist güçler IŞİD, El Nusra gibi çetelerle Ortadoğu’da insanlığı katlediyor.İşbirlikçisi olan TC devleti ise bu çetelere kapılarını açıyor, Suriye halklarına karşı yürütülen savaş politikalarının tetikçiliğini üstleniyor.” dedi.

11201006_907651672631178_4224738597186521287_o

Ortadoğuda bölgesel güçlerin ve TC devletinin baskılarıyla Alevilerin katledildiğini ifade eden Bahçeci “ İkrime’de katledilen çocuklarımız,tecavüze uğrayıp köle pazarlarında satılan ve katledilen kadınlarımız,İştebrak’ta katledileceğini bile bile ‘ena 3alewe hayye 3alewe’ diyen başı dik kardeşlerimiz, ‘vallahi sizi sileceğiz’ diye haykıran kardeşlerimiz ve halklar; bu denli vahşice öldürülürken uykularınız kaçsın.Çünkü biz unutmadık başı dik ışıl ışıl parlayan o gözleri, Emperyalist güçler ve onları n bölgedeki işbirlikçilerinin yürüttüğü yağma savaşına karşı tek çıkış yolu halkların ortak antiemperyalist mücadelesidir. Tek çıkış yolu sokak sokak meydan meydan katliamlara karşı sokaklardayız ve diğer gün ve sonrası ve daha sonrasında da olmaya devam edeceğiz” sözlerini ifade etti.

Basın açıklamasını bitirirken son olarak “Çığlık olup yankılanacağız seslerimiz her sokakta ve öfkemiz direnişimiz olacak.” ifadelerini kullandı.

Basın açıklamsının ardından HDP VE CHP milletvekileri, Kilikyalılar Derneği, Arap Alevi Gençlik Meclisi’nin temsilcisi de söz alarak katliamı kınadıklarını ve bu katliamın sorumlusunun AKP hükümeti olduğunu ifade ettiler. Konuşmaların ardından kitle dağıldı.

1913381_907651939297818_7067463301556205762_o