Home » GÜNÜN İÇİNDEN » Metalde en kritik dönemeç: Ya grev ya da satışı tanımayarak fiili grev!

Metalde en kritik dönemeç: Ya grev ya da satışı tanımayarak fiili grev!

Pazartesi gecesi geç saatlere kadar süren MESS- Türk Metal görüşmesinde MESS “son teklif” diyerek yeni bir teklif verdi. MESS’in son teklifinin 1 yıllık süreyi kapsayacak biçimde yüzde 10.5 civarında olduğu öğrenildi.

Türk Metal yüzde 18 istemişti. Yüzde 18’in altındaki her anlaşmanın özellikle işçilerin önemli bölümünü oluşturan genç, yeni girişli, 1-4 yıllık işçiler nezdinde büyük bir infiale yol açacağı biliniyor. Bununla birlikte, MESS psikolojik olarak “çift haneli” zam efekti yaratarak, görece daha yüksek ücretli eski (10-20 yıllık) işçileri, genç işçilerden koparmayı, işçileri bölmeyi tasarlıyor. Bu teklifin hemen arkasından lokavt sopasını da göstermesi, özellikle eski işçileri geriletip yeni işçileri yalnızlaştırmayı planladığını gösteriyor.

Türk Metal ise MESS’in son teklifini işçilerden devlet sırrı gibi saklıyor. MESS’in lokavt kararını, dünkü Bursa mitingi sonunda duyururken, MESS’in bu lokavt şantajıyla birlikte ileri sürdüğü son teklifini açıklamadan kaçtı.

Dün Türk Metal’in yaklaşık 1500 işçiyle Bursa Kent Meydanı’nda yaptığı mitingin sonunda Nilüfer şube başkanı, “Biz, 6 Mayıs’ta grev kararı almıştık. MESS de buna karşılık lokavt kararı almış.” diyerek, şunları geveledi: “Bugün sizlere güzel haber vermek istedik. Ama bu gerçekleşmedi. Çarşamba günü yönetim kurulumuz toplanıp, yol haritasını belirleyecek. Toplu sözleşme masası bir yangın yeri gibidir. Her iki tarafı keskin bıçaktır. Türkiye, dünyanın en büyük ekonomileri arasına sokan metal iş koludur. Grev olursa ekonomiye zarar verir. Tüm sorumluluk MESS’indir. MESS yöneticileri aklınızı başınıza alın, vicdanınızın sesini dinleyin, Türk işçisini kırmayın, üzmeyin.”

Önce grevin patronlara vereceği zarara üzülen, işçilerin sınıf öfkesine değil patronların “vicdanı”na seslenen Türk Metal çetesinden bir şey beklenmeyeceği açık olmalıdır. Ancak onları son derece gönülsüz biçimde bu noktaya kadar sürükleyen de Kasım ayı başlarında patlayan ve halen süren işçilerin tepkisi ve satış durumunda Türk Metal’i çatırdatacağını her vesileyle ortaya koymuş olmasıdır. Zaten Türk Metal şube şefi “yangın yeri, iki ucu keskin bıçak” diye soğuk terler dökerken, bunu asıl bir tarafında işçilerin yaktığı ateş, diğer tarafta efendisi MESS’in tehditleri ile asıl kendi durdukları sırat köprüsü için söylüyor. Türk Metal’in ecel terlerini anlamak için Pevrul Kavlak’ın facebook sayfasına işçilerin yazdıklarını okumak yeter.

Bu arada MESS’in yeni yönetim kurulunun lokavt kararı ile birlikte, MESS Genel Sekreteri İsmet Sipahi’yi görevden alması keskin bir savaşıma hazırlandığını gösteriyor.

MESS ile burjuva devletin bir diğer TİS taktiği ise, Birleşik Metal’e bilirkişi uzlaşmazlık raporunu geç göndermek ve Birleşik Metal’in grev kararı ve son görüşmelerini geciktirmek oldu. Böylece Türk Metal’in satışı durumunda, hem Türk Metal tabanını hem de Türk Metal ile Birleşik Metal tabanını birbirinden kopartıp bölmeyi hesaplıyorlar.

Ancak Birleşik Metal’de net bir grev iradesiyle bağımsız inisiyatifini yükseltip Türk Metal üzerindeki basıncını artırmak yerine, Türk Metal’in hep peşinden sürüklenmenin faturasını ödüyor. MESS’in Türk Metal ile son görüşmesi üzerinden deklere ettiği lokavt şantajına karşı da halen bir açıklama yapmış değil. Birleşik Metal aylardır sürdürdüğü, bağımsız inisiyatif ve grev kararlılığı yerine, tam da Türk Metal’in en sıkıştığı ve ecel terleri döktüğü, dahası yaptığı eylemlerle kendi tabanının beklentisini artırdığı ya da bu etkisiz eylem efektleriyle tabanının sabırsızlığını ve tepkisini artırdığı bir dönemde Türk Metal’e soluk aldıracak, arkasından sürüklenme tutumunu yine sürdürürse, önümüzdeki günlerde ya Türk Metal’in satışını kucağında bulacak, ya da kazayla Türk Metal greve çıkmak durumunda kalırsa yine peşinden sürüklenmiş olacak. Birleşik Metal’in dakika kaybetmeden yapması gereken, derhal greve hazırlandığını açıklamak olmalıdır.

Metal grup TİS’lerinde en kritik dönemece girmiş bulunuyoruz. Birleşik Metal başkanı Adnan Serdaroğlu’nun ve Türk Metal şefi Pevrul Kavlak’ın birbirine attıkları “birlikte greve çıkalım” gülleri, işçileri oyalamaktan başka bir anlam taşımıyor. Çünkü Pevrul Kavlak, sözde işçiler için çıkarttıkları TİS bilgilendirme gazetesinde bile MESS’e seslenerek şöyle diyor: “Sizin uzlaşmaz tavrınızı, bu tavrınız yüzünden gelinen noktayı sevinerek hatta ellerini ovuşturarak izleyenlere, pusuya yatanlara fırsat vermeyin.”

Artık işçiler, ciddiyet ve grev tarihinin derhal açıklanmasını istiyor.

İşçi sınıfı devrimcileri, öncü metal işçileri, metal işçilerinin birleşik grev komiteleri ve grevlerinin örgütlenmesi için seferber olmalıdır. Her türlü gelişmeye, örneğin önümüzdeki günlerde Türk Metal’in satış olasılığı ve buna karşı taban tepkisi ve hareketlenmesi olasılığına karşı bu satışın tanınmaması ve fiili grevin örgütlenmesi için hazırlıklı olunmalıdır.

Artık söz bitti, eylem zamanı. Resmi ya da fiili grev zamanı.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*