Home » GÜNÜN İÇİNDEN » Metal sözleşmeleri uyuşmazlık aşamasında

Metal sözleşmeleri uyuşmazlık aşamasında

Birleşik Metal-İş Sendikası metaldeki grup toplu iş sözleşmesinde uyuşmazlık aşamasına gelindiğini, uyuşmazlık nedeninin ise metal işkolundaki sermayedarların örgütü MESS’in, işçilerin yoksullaşmasının kalıcılaşmasını istemesinden kaynaklı olduğunu belirtti.

DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası, metal işkolunda grup toplu iş sözleşmesi görüşmelerine ilişkin Taksim Hill Otel’de basın toplantısı düzenleyerek, TİS’te uyuşmazlık aşamasına gelindiğini açıkladı.

Toplantıda konuşan DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, sendikal örgütlenmenin 12 Eylül faşizmi ve “ileri demokrasi” düzenlemeleri ile denetim altına alınarak sermayenin toplum üzerindeki egemenliğinin sınırsız hale geldiğini, işçilerin yoksulluk ve sömürüsünün had safhaya ulaştığını söyledi.

Sömürüyü sınırlandırmak ve bu sorunları hafifletmenin aracı olan örgütlülük oranının yüzde 5’lere gerilediğini belirten Serdaroğlu, “Her türlü muhalif sesin kısıldığı bir ülkenin diğer sözleşmeleri de etkileyecek en önemli toplu sözleşme görüşmeleri olan metal iş kolu grup toplu iş sözleşmelerinde uyuşmazlık aşamasına gelinmiştir” dedi.

Bir milyonun üzerinde metal işçisini ve ailelerini ilgilendiren doğrudan ve dolaylı yoldan etkileyen grup toplu iş sözleşmesinde sürecine girildiğini söyleyen Serdaroğlu, şöyle dedi: “Uyuşmazlık sürecine girildi, çünkü metal işkolundaki sermayedarlar ve onların en donanımlı örgütü olan MESS, metal işçilerinin yoksullaşmasını kalıcılaştırmak, sömürüyü sınırsız hale getirmek istiyor. Sermaye ve örgütü, metal işçilerinin insanca çalışma ve yaşama taleplerini kabul etmiyor. Çalışma bakanına göre 800 TL ile yaşayabilen insan üstü bir varlık olmasına karşı onlara göre işçiler makinelerin istediğinde değiştireceği bir parçası, birer maliyet unsuru, bir ‘geri dönüşüm’ malzemesi, yenilenebilir enerji kaynağı, sürdürülebilir kalkınma aracı, onlara göre insan değil. Metal iş kolu grup toplu iş sözleşmelerine uyuşmazlık sürecine girilmesinin gerçek nedeni budur.”

Metal işçilerinin büyük bir çoğunluğunun 900 TL net ücrete ve tehlikeli ve ağır koşullarda çalışmakta olduğunu ifade eden Serdaroğlu, “MESS’in bu işçilere teklifi 40 liradır. Asgari ücretli bir işçi açısından bu oran 30 liraya denk gelmektedir. Teklif, günde bir liradır. Sermaye örgütü işçilerle dalga geçer gibi, enflasyonun 4 katı zam verdik diye açıklama yapıyor. Verilen zammın tamamı yüzde 4,60’dır. Bu teklif işçilerle alay etmek anlamına geldiği için, işçileri insan saymamak olduğu için uyuşmazlık tutulmuştur” dedi.

Serdaroğlu, işyerlerinde insan onuruna aykırı koşulların giderek büyüdüğünü ve yaygınlaştığını, bu koşulların devamından çıkarı olanların metal işverenleri, mağdurların ise metal işçileri olduğuna vurgu yaparak, “Bu ikisi arasındaki mücadele düşük ücret sisteminin devam edip etmeyeceği aşamasına gelmiş durumdadır” şeklinde konuştu.

2000 yılı öncesi işe girenler ile sonrasında işe girenlerin ücretleri arasında büyük bir uçurum oluştuğunu, bu nedenle toplu iş sözleşmesi tekliflerinde bu düşük ücret sistemini besleyen her iki ayağını da vurmayı hedeflediklerini söyleyen Serdaroğlu, “Öncelikle 2000 sonrası işe girenlerin ücretlerinin kademeli olarak iyileştirilerek düzeyinin yükseltilmesini ve ücret zammının bu iyileştirmeden sonra uygulanmasını istiyoruz” diye konuştu.

Ücret iyileştirmeleri için aşamalı geçiş önerdiklerini ifade eden Serdaroğlu, şunları kaydetti: “İyileştirmelerden sonra tüm işçilere birinci 6 ay için yüzde 8 artı 35 kuruş ücret zammı istiyoruz. Bu ücret tamamlama ve zam işlemlerinin işyeri ortalama ücretlerine oransal etkisi birinci 6 ay için yüzde 19’dur. Miktar olarak ortalama ücretlerde 210 TL’dir. Şu anda işyerlerinde en düşük ücret ikramiye dahil net 940 tl’dir Bizim teklifimiz işyerlerinde en düşük ücretin ikramiye dahil 1200 TL’ye çıkarılmasıdır. Bu demektir ki en düşük ücret alan işçilerin gelirlerine net 260 TL’lik bir artış talep etmiş oluyoruz. Teklifimize düşlük ücretlerin düzeyinin yükseltilmesine ek olarak, düşük ücret sisteminin diğer ayağını oluşturan enflasyona endeksli zam sisteminin sona erdirilmesini teklif ediyoruz. 6 aylık dönem zamlarına ilgili dönem enflasyonun üzerinde ücret zammı istiyoruz.”

Taleplerinin sağlandığında metal işkolunda insani olanın kurutulamayacağını, yaşamaya devam edeceğini ve kök salacağını söyleyen Serdaroğlu, “Bu hedefe ulaşmak için verilecek mücadele, aynı zamanda metal kapitalistlerinin karşısında metal işçilerinin çıkarlarının ne kadar savunulduğunu, değişim iddialarının ne kadar gerçek olduğunu da ortaya çıkaracak bir sınav olacak” diye konuştu.

Serdaroğlu, metal işçilerinin özellikle büyük işyerlerinde çalışanların sürece olan duyarlılıklarını, düşük ücret sistemine karşı tepkilerini, sözleşme masasına oturmadan kitlesel biçimde yürüyüşler ve üretim durdurma gibi eylemlerle gösterdiğini kaydetti. Metalde birkaç aydır çok fazla ses çıkmamasının kimseyi yanıltmaması gerektiğini söyleyen Serdaroğlu, “Öfke birikmeye devam ediyor. Mesaj verildi. Mesajın gereğini yerine getirmeyenler metal işçileri tarafından en ağır biçimde cezalandırılacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

EmekDünyası.Net/ETHA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*