Home » GÜNDEM » Metal Grevine Afrin Yasağı

Metal Grevine Afrin Yasağı

Metal grevi Bakanlar Kurulunun aldığı kararla yasaklandı.

Türk Metal sendikasına bağlı 145, Birleşik Metal İş Sendikasına bağlı 30 ve Çelik İş Sendikasına bağlı 4 fabrikada grev kararı alınmış, patron örgütü MESS lokavt ilan etmişti. Her grev kararı sonrası beklenen gecikmedi ve bakanlar kurulu yaklaşık 130 bin işçinin 2 şubatta çıkacağı grevi milli güvenliği bozucu nitelikte olduğu gerekçesi ile 60 gün süre ile erteledi. 26 Ocak tarihli Resmi Gazetede yayınlanan yasak kararının 24 Ocak 2018 tarihinde alındığı görüldü.

işçi sınıfın daha geniş bir kısmının hareketlenmesinin zeminini yaratacak olan metal grevinin mücadelenin daha ilk adımında ertelenmesi ve baskı ile karşılanması elbette beklenen bir saldırıydı. Metal işçileri ise bu saldırıyı ancak taban örgütlülüklerine dayalı fiili ve meşru savaşım ile geri püskürtebilir.

Metal Grevi Yasaklanamaz!
Metal İşçileri İle Dayanışmayı Büyütelim!
Afrin’de İşgale Hayır!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*