Home » DÜNYA » Kerry: Ordu pratikte demokrasiyi geri getiriyor

Kerry: Ordu pratikte demokrasiyi geri getiriyor

3 gündür Pakistan’ın başkenti İslamabad’da bulunan ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, bu ülkedeki bir televizyon kanalı ile gerçekleştirdiği röportajda, Mısır’da gerçekleşen darbeye ABD desteğinin sürdüğünü gösteren ve Mısır’daki darbeyi Mısır’ın demokratik geçiş sürecinin bir parçası olarak değerlendiren yorumlar yaptı.

Kerry röportajda,  ”Hepsi ülkenin kaosa, şiddete sürüklenmesinden korkan milyonlarca ve milyonlarca insan ordudan müdahale etmesini istedi. Bize göre ordu şu ana dek yönetimi devralmadı. Ülkeyi yöneten sivil bir hükümet var. Pratikte demokrasiyi geri getiriyorlar”  dedi.

Ayrıca AB ile birlikte demokratik sürecin barışçı bir şekilde gerçekleşmesine çalıştıklarını belirtti ve “Mısır’daki süreç henüz tamamlanmış değil, gelecek günlerde neler yaşanacağını birlikte göreceğiz” dedi.

ABD sürecin başından beri Mısır’daki ordu müdahalesini darbe olarak nitelendirmiyor.  Bunun yanında Mısır burjuvazisi ile olan işbirliğini ve Mısır’a yönelik ekonomik yardım paketlerini sürdüreceğini açıklıyor. Yönetime el koyan ordu, holdingleşmiş bir yapıda ve Mısır’ın en büyük burjuva kliklerinden biri. Uluslararası ticaretten, iç pazara kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteren bu silahlı sermaye kuruluşunun ABD ile geçmişe dayalı köklü ilişkileri var.

Kerry’nin  açıklamalarından da görüleceği gibi, ABD’nin temel bölge ve süreç refleksini; Mısır’da iktidar ilişkilerini köklü biçimde sarsan kitle hareketini, bundan doğan siyasal kriz atmosferini ortadan kaldırmak ve sermayenin bir üst birikim evresine geçişinin, küresel mali oligarşinin ihtiyaçlarına uygun, kontrollü bir siyasal, toplumsal dizayn gerçekleştirmek oluşturuyor.

Buna karşın Mısır’daki otokratik iktidarı parçalayan, elde ettiği somut kazanımlarla fiili eyleminin sarsıcı, dönüştürücü gücünü gören, İhvan lokomotifliğinde planlanan kapitalist entegrasyon ve düzenli burjuva demokratik geçişi alanları doldurarak imkansızlaştıran ve burjuva güç odaklarını yeni taktiksel hamleler geliştirmek zorunda bırakan kitle hareketi, küresel mali oligarşinin kar cetvellerinden kaynağını alan yeni bölge programının sınırlarına sığmayacaktır.  Mısır’da Kerry’nin deyimiyle ordunun pratikte getirdiği demokrasi, dünya burjuvazisi ile ona eklemlenen, bileşikleşen bölge burjuvazisinin tam hegamonyasının kurulmasından başka bir şey olmayacak, tüm insani özgürlükleri kısıtlayan sömürü özgürlüğünün tam egemenliğini tesis edecektir. İşçilerin, kent ve kır yoksullarının tarihsel çıkarları sömürü demokrasisine taban tabana zıttır. İşçi sınıfı, siyasal, toplumsal kriz sürecinde kazandığı mücadeleci karakter ve özinsiyatif birikimiyle yüzünü burjuva mali oligarşik diktatörlüğün parçalanmasına, sosyalist işçi demokrasisine çevirmelidir.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*