Home » GÜNÜN İÇİNDEN » Kapitalist devlet 3.9 milyon kişinin banka hesaplarına el koydu

Kapitalist devlet 3.9 milyon kişinin banka hesaplarına el koydu

Kapitalist devlet, devlete olan borçlarını ödeyemeyen 3.9 milyon kişinin banka hesaplarını bloke etti. Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi daireleri, hesap sahiplerine bildirim yapmadan, hesaplardaki paralara el koyarak haciz işlemleri başlattı.

Banka hesaplarına el konulanların bir bölümünü, Kredi Yurtlar Kurumu’ndan aldığı kredi borçlarını geri ödeyemeyen öğrenciler, trafik cezalarını, askerlik ve idari para cezalarını ödeyemenler oluşturuyor. SGK ve vergi borcunu ödemeyenlerin önemli bölümünü ise küçük işletmeler ve esnaf oluşturuyor. Hesaplarına el konulan küçük patronların ilk yaptığı ise, bu durumu bahane ederek çalıştırdıkları işçilerin ücretlerini ödememek oluyor. Yani vergilerini ödemeyen patronlara konulan haciz de yine işçilere ödetiliyor.

Örtük İMF programı istim alıyor!..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*