Home » DİRENİŞ ÇADIRI » İş cinayetlerine karşı 2 Mart’ta Taksim’deyiz…

İş cinayetlerine karşı 2 Mart’ta Taksim’deyiz…

İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi olarak her ay başında, bir evvelki ay meydana gelen iş cinayetleri bilgilerini derleyip bazı çözüm önerilerini basın ve kamuoyu ile paylaşıyoruz. Ayrıca açıklamalarımızda ağırlıklı olarak bir sektöre yer veriyoruz. Şubat 2012 değerlendirmemizin ana eksenini, elektrik çarpmaları ve baraj patlamaları ile sıkça değindiğimiz enerji sektörü oluşturacaktır. Basına ve kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.

Basın Açıklaması Tarihi: 2 Mart 2012 Cuma
Saat: 14.00
Yer: Taksim Tramvay Durağı (Oradan BEDAŞ önüne yürüyeceğiz)

İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*