Home » DÜNYA » ILO raporu: Pandemi krizi ücretlerde sert düşüşe yol açıyor!

ILO raporu: Pandemi krizi ücretlerde sert düşüşe yol açıyor!

Pandemi krizinin ücretler üzerindeki etkisini analiz eden yeni ILO raporu, kapitalizmin pandemiyi de işçi ücretlerini düşürmede nasıl kanlı bir fırsata çevirdiğini gözler önüne seriyor. Yılın ikinci çeyreğinden itibaren dünya çapındaki işçi ücretlerinde sert düşüşler yaşanıyor.

Rapora göre, dünya çapında ortalama gerçek işçi ücretlerinde, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 6.5 düşüş yaşandı.

Rapor, zaten düşük ücretli olan işçilerin ve kadın işçilerin ücret kayıplarının daha fazla olduğunu gösteriyor. Buna göre erkek işçi ücretlerinde yüzde 4 kayıp yaşanırken, kadın işçi ücretlerindeki kayıp yüzde 8.5’u buluyor. İşçilerin en düşük ücretli alt yüzde 50’sinin yaşadığı ücret kayıpları ise yüzde 16.5.

Raporda, çeşitli ülkelerde uygulanan, işçilere kısmi ve geçici gelir desteğinin gerçek ücret kayıplarının sadece yüzde 40’ını telafi edebildiğini belirtiliyor.

ILO’nun “Küresel ücret raporu: 2020-21. Covid günlerinde ücretler ve asgari ücretler” raporu için bkz.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—dgreports/—dcomm/—publ/documents/publication/wcms_762534.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*