Home » GÜNDEM » Hasta Tutsaklara Özgürlük İnsiyatifinden Basın Açıklaması

Hasta Tutsaklara Özgürlük İnsiyatifinden Basın Açıklaması

6 Ağustos Cumartesi günü saat 18.00’da Hasta Mahpuslara Özgürlük İnisiyatifi’nin her hafta cumartesi günleri Konur Sokakta düzenlediği eylemlerin 106.sı gerçekleşti. Bu hafta cezaevlerindeki hasta tutsakların koşullarına dikkat çekmenin ve serbest bırakılmaları talebinin yanı sıra; Darbe ve OHAL bahane edilerek sürgün edilen siyasi tutsaklara uygulanan insanlık dışı muameleler de gündemdeydi.

1

2

Yapılan basın açıklamasında şu sözlere yer verildi:

15 Temmuz’da yaşanan darbe teşebbüsüyle birlikte cezaevlerinde hasta mahpusların yaşamı bilinmezliğe sürüklenmiştir. Hapishanelerde sürgünler ve sevkler işkence boyutunda yaşanmaktadır. Araştırmalarımıza göre cezaevlerinin kapasitesi kat kat aşılmıştır. Hem sağlık, hem de güvenlik cezaevlerinde daha çok zaafa uğramaktadır. Ne aileler, ne avukatlar, ne de insan hakları örgütleri cezaevlerindeki yaşanan olağanüstü hal ile ilgili bilgi alamamaktadır. Sürgünler esnasında darp ve çıplak arama dayatması yapılmaktadır. Tekirdağ Cezaevi’ne yoğun yapılan sürgünler neticesinde kapasite aşılmış, yatacak yer sıkıntısı ve oturacak sandalye bile bulunamamaktadır. Çok dar olan alanlarda neredeyse üst üste kalmaktalar, yemeklerini ayakta yemekteler. Sincan Cezaevi’nden yapılan sürgünlerle ilgili idare ailelere cevap vermemektedir. Sürgün edilen mahpusların eşyaları gönderilmiyor ve nerede olduğu bilgisi verilmiyor. Ayrıca tedavi süreçleri devam eden mahpuslar tam teşekküllü olmayan cezaevlerine sevk edilerek tedavileri ortadan kaldırılmıştır. Daha önce sağlığı konusunda bilgi verdiğimiz ağır kalp hastası Sabri Kaya, Karabük Cezaevi’ne nakledilerek tedavi olanağı ortadan kaldırılmıştır. Tutuklular sadece aileleriyle görüşebiliyor, açık görüş yasağı getirilmiş ve kapalı görüşe izin veriliyor. Yine tutukluların telefon hakkı 15 günde 1 defa olacak şekilde kısıtlanmıştır.

Türkiye cezaevlerinde darbe sürecinden sonra daha da karmaşık hale gelen durumların normale dönmesini, hasta tutsakların tedavilerinin sağlanmasını, uygulanan disiplin cezalarının derhal kaldırılmasını, cezaevlerinde hayatını tek başına idame ettiremeyen hasta mahpusların cezalarının ertelenmesini talep ediyoruz. Ayrıca avukat görüşleri sağlanmalı, hasta mahpusların tam teşekküllü hastanelerde bulunan yerlere sevklerinin yapılamsı gerekmektedir. ATK tek yetkili merci olmaktan çıkarılmalıdır. Raporlar bağımsız kurumlar veya üniversite hastanelerinden sağlanmalıdır. Ceza infaz ertelenmesinde bugüne kadar kabul görmeyen dosyalar tekrar incelenmelidir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*