Home » GÜNÜN İÇİNDEN » Güvenpark’ta oturma eylemi başladı

Güvenpark’ta oturma eylemi başladı

Bir işçi neden ölür? Muammer Abi, güzelim, sınıf kardeşim

Bir işçi neden ölür?

Diş değil, tırnak değil, bir mendil niye kanar?

Mendilimde kan sesleri

Baretsiz başında kömürün isi, kanlı beziyle

Bir işçi neden ölür?

Bir patron, bir sermayedar, bir burjuva, bir kapitalist, bir asalak değil de,

Bir işçi neden ölür?

Burjuvazini yine katletti. Daha Bursa‘da, Sefaköy’de kaledilen kadın işçilerin, Davutpaşa, OSTİM-İvedik, tersaneler, madenler ve Somada katledilen sınıf kardeşlerimizin acısı çok tazeyken geldi yeni katliam haberi.

Bu sefer cinayet mekanı İstanbul Mecidiyeköy’de bulunan Torunlar İnşaat’a ait rezidans inşaatıydı. Bozuk olduğu bildirilen asansöre “Ya binersiniz ya yürürsünüz” dayatması ile zorla bindirilen işçiler 22. kattan zemine çakıldılar. 10 işçi hayatını kaybetti.

Bu bir cinayettir. İşçilerin katili de Torunlar İnşaat patronudur. Ve bu maalesef buzdağının çok küçük bir yüzü. Bir yanda sermaye dağları yükselirken, diğer yanda yanarak, ezilerek, parçalanarak öldürülen işçi cesetleri dağları yükseliyor…

ostt
ostimivedikisig
İşçi katliamlarına dur demek için, döktüğün işçi kanına yeter kapitalizm demek için, işçi sağlığı ve işçi güvenliği için örgütlenelim demek için, eylemdeyiz.

7 Eylül Pazar günü saat 14.00’de Ankara Güvenpark’ta oturma eylemimizi başlatıyoruz. Saat 16.00’da işçi cinayetlerine dur diyenlerle birlikte basın açıklamamızı yapacağız ve katil burjuvaziyi lanetleyeceğiz.

Yer: Güvenpark
Saat:14.00-16.00

OSTİM İŞÇİ SAĞLIĞI MECLİSİ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*