Home » GÜNDEM » 2016 yılının ilk altı ayında en az 58 göçmen işçi yaşamını yitirdi…

2016 yılının ilk altı ayında en az 58 göçmen işçi yaşamını yitirdi…

“Türkiye işçi sınıfının yeni bileşeni olan göçmenler vahşi kapitalizmin çarklarında ölüyor”
2016 yılının ilk altı ayında en az 58 göçmen işçi yaşamını yitirdi…
 
Türkiye tarihinde daha evvel iç göçler yaşanmıştı. 1950’li yıllarda birinci dalga, 1970’li yıllarda ikinci dalga ve 1980 darbesi sonrası hayata geçirilen neo-liberal politikalar sonrası süreklileşen son göç dalgası…
 
Ancak sorunu doğru tarif etmek gerekir. Bugün yaşanan durum, Türkiye’nin tartıştığı, bir ‘uluslararası göç’ olgusudur ve tartışma konusu ‘Suriye/Suriyeliler’dir. 
 
Sosyalist ülkelerin çözülmesi, Afganistan ve Irak savaşları ile beraber ülkemize birçok göçmen gelmiş ve bir kısmı da burada emek sürecine katılmıştır. Ancak hiçbiri Suriye savaşı sonrası yaşanan Suriyeli göçü gibi kitlesel olmamıştır. Cumhurbaşkanının açıklamasına göre ülkemizde iki milyon 700 bin Suriyeli, 300 bin Iraklı ve 30 bin Afgan var. Biraz etrafımıza bakınca Suriyelilerin sayısının daha fazla olduğu ve artacağı aşikar. 
 
Suriye sorununun kökeninde ise ülke rejimi, emperyalist ülkelerin müdahalesi, bölge ülkelerinin politikaları gibi birçok belirleyen eşliğinde enerji yatakları ve koridoru, Doğu Akdeniz hakimiyeti, bölgesel dengeler gibi hedefler bulunuyor. 
 
İşçilerin Suriye/Suriyeliler konusunu tartışmasının temelinde ise emek piyasalarında ücretlerin düşürülmesi ve hakların gaspı politikaları bulunuyor. Örneğin sosyalist ülkelerin çözülüşü ile birlikte birkaç bin Romen işçinin ülkemize gelmesi özellikle Trakya’da birçok gerilimi doğurmuştu.
 
Ancak bu göçle kıyaslanamayan bir kitleselliğe sahip olan Suriyeli göçmen işçilerin varlığı emek hareketi açısından ülke çapında bir tartışmayı beraberinde getirdi. Ücretlerin düşürülmesi ve genel olarak güvencesizleştirme politikalarının önemli bir sebebi olarak Suriyeli işçiler görülüyor.
 
Suriyeli göçünün bir tartışma konusu da toplumsal alanda yaşanıyor. Her hırsızlık, tecavüz ve şiddet olayında Suriyeliler sorumlu tutulur ve hedef gösterilir hale geldi. 
 
Bu tepkiler dile getirilirken gündelik 10 TL’ye çalıştırılıp azami düzeyde sömürülen Suriyelilerin yaşamı, iş cinayetlerinde her geçen gün ölen Suriyeli işçiler, kamplarda tecavüze uğrayan Suriyeli çocuklar, başka bir ülkeye göç etmek isterken denizde can verenler unutuluyor.
 
Sonuç olarak ‘Suriye/Suriyeliler’ sorunu savaşın başlaması, ülkemizin tutumu, emek piyayasında güvencesizleştirme, göçmen işçiler, örgütlenme gibi sayacağımız birçok başlığın emek hareketi tarafından yeterince tartışılmadığı, ortak bir politika oluşturulmadığı açığa çıkıyor…
 
***
Aylara göre göçmen işçi ölümlerine bakarsak;
 
Ocak ayında en az 5 göçmen işçi,
Şubat ayında en az 8 göçmen işçi,
Mart ayında en az 3 göçmen işçi,
Nisan ayında en az 10 göçmen işçi,
Mayıs ayında en az 10 göçmen işçi,
Haziran ayında en az 22 göçmen işçi yaşamını yitirdi…
 
Yani 2016 yılının ilk 6 ayında en az 58 göçmen işçi iş cinayetlerinde can verdi. Özellikle havaların ısınmasıyla artan ölümler göçmen işçilerin mevsimlik işlerde yoğunlaştığının bir göstergesi de…
 
 
Yıllara göre göçmen işçi ölümlerine bakarsak;
 
2013 yılında en az 22 göçmen işçi,
2014 yılında en az 53 göçmen işçi,
2015 yılında en az 67 göçmenişçi,
2016 yılının ilk altı ayında en az 58 göçmen işçi yaşamını yitirdi…
 
 
Yıllara göre göçmen işçi ölümlerinin tüm iş cinayetlerine oranına bakarsak;
 
2013 yılında yüzde 2,
2014 yılında yüzde 3,
2015 yılında yüzde 4,
2016 yılının ilk altı ayında ise yüzde 6’dır.
 
Yani her yıl göçmen işçi ölümleri sadece sayısal olarak değil oransal olarak da artış göstermektedir. Özellikle bu yıl bu durum daha belirgindir…
 
 
Raporumuzun başlangıcında “Türkiye’nin tartıştığı bir ‘uluslararası göç’ olgusudur ve tartışma konusu ‘Suriye/Suriyeliler’dir” demiştik. Bu noktada göçmen işçi ölümlerini pek arzu etmesek de milliyetlerine göre de tasnif ettik.
 
Milliyetlerine göre göçmen işçi ölümlerine bakarsak;
 
Yüzde 61’i Suriyeli;
Yüzde 10’u Afgan;
Yüzde 5’i Gürcü;
Yüzde 3’er Ukraynalı ve İranlı;
Yüzde 2’şer Azeri, Bulgar, Çinli, Özbek, Koreli, Litvanyalı, Rus, Sırp ve Türkmen’dir.
 
Bu durum 2013 yılından beri tuttuğumuz kayıtlarımızla da benzerlik göstermektedir…
 
 
İşkollarına göre göçmen işçi ölümlerinin dağılımına bakarsak;
 
20 işçi tarım, orman; 18 işçi inşaat, yol; 4 işçi taşımacılık; 4 işçi gemi, tersane; 2 işçi çimento, toprak, cam; 2 işçi belediye, genel işler; 1 işçi gıda, şeker; 1 işçi petro-kimya, lastik; 1 işçi tekstil, deri; 1 işçi ağaç, kağıt ve 1 işçi ticaret, büro, eğitim, sinema işkollarında yaşamını yitirmiştir…
 
Bu yıl ilk defa tarım işkolu ile inşaat işkolu yer değiştirmiştir. Yine bu işkollarında Suriyeli işçiler yoğun olarak çalışmaktadır. Avrupalı işçi ölümleri ise gemi ve taşımacılık işkollarında yoğunlaşmıştır…
 
 
Nedenlerine göre göçmen işçi ölümlerinin dağılımına bakarsak;
 
13 işçi düşme; 11 işçi trafik, servis kazası; 7 işçi zehirlenme, boğulma; 6 işçi kalp krizi; 4 işçi ezilme, göçük; 4 işçi Suriyeliler arası kavga; 3 işçi patlama, yanma; 2 işçi intihar, 2 işçi bilinmeyen ve 5 işçi de diğer nedenlerle yaşamını yitirmiştir…
 
Düşme nedenli ölümler özellikle inşaat işkolunda yoğunlaşan göçmen emeği nedeniyle ilk sıraya çıkarken kalp krizi ve intihara bağlı ölümlerin de gerçekleşmesi dikkat çekici…
 
 
Toplumsal cinsiyetlerine göre göçmen işçi ölümlerine bakarsak;
 
4 kadın ve 54 erkek göçmen işçi yaşamını yitirmiştir…
 
Geçtiğimiz üç yıl içinde kadın göçmen işçilerin ölümü yüzde 15 iken bu yıl genel iş cinayetlerindeki kadın ölüm ortalaması olan yüzde 7’ye düşmüştür…
 
 
Yaş gruplarına göre göçmen işçi ölümlerine bakarsak;
 
14 yaş ve altı 1 göçmen çocuk işçi,
15-17 yaş arası 2 göçmen çocuk işçi,
18-27 yaş arası 19 işçi,
28-50 yaş arası 24 işçi,
51-64 yaş arası 5 işçi,
65 yaş ve üstü 2 işçi;
Yaşını bilmediğimiz 5 işçi yaşamını yitirdi…
 
Göçmen işçi ölümlerinde genç yaşta ölümler genel iş cinayetleri ortalamasının iki katı. Bu durum göçmen işçilerin Türkiye işçi sınıfına göre daha genç yaşta olduğunu ve sermaye tarafından da tercih nedenlerinden birisini gösteriyor…
 
 
Şehirlere göre göçmen işçi ölümlerine bakarsak;
 
11 ölüm İstanbul’da; 5’er ölüm Adana ve Elazığ’da; 4 ölüm Konya’da; 3 ölüm Şanlıurfa’da; 2’şer ölüm Bursa, Edirne, Gaziantep, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Mersin, Sakarya ve Samsun’da; 1’er ölüm ise Aksaray, Ankara, Antalya, Batman, Denizli, Erzurum, Hatay, Kilis, Mardin, Rize, Sivas ve Zonguldak’ta yaşandı…
 
Göçmen işçi ölümleri genel olarak sanayi ve tarım merkezlerinde yoğunlaşıyor ve bu yıl ölümlerin merkezi İstanbul’a kaydı…
 
İş cinayetlerine karşı göçmen işçilerle ortak örgütlenme…
Eşit haklar ve daha iyi koşullarda çalışmak için göçmen işçilerle ortak mücadeleye…
 
 
İletişim
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*