Home » DÜNYA » Fransa’da yeni bir sınıf mücadelesi dalgası geliyor!
A

Fransa’da yeni bir sınıf mücadelesi dalgası geliyor!

Fransa’da 5 Aralık’ta başlayacak süresiz genel greve doğru, sınıf mücadelesi yeniden ısınıyor.

Lyon kentinde 22 yaşında bir üniversite işçi-öğrencisi olan Anas K. son 3 devlet başkanı Sarkozy, Hollande, Macron’u, ırkçı-faşist harereket ve Le Pen’i, Avrupa Birliğini, neoliberal kapitalist öğretim sistemini, öğrencilerin içine itildiği sefaleti ve güvencesizliği protesto ederek ve bunlara karşı mücadele çağrısı yaparak kendini “öğrenci yardım merkezi” önünde yakması, binlerce öğrencinin sokaklara çıkmasına yol açtı.

Anas K.nın kendini yakarak yaptığı çağrıyla, öğrenci hareketi yeniden canlandı. Lyon ve birçok şehrin yanısıra Eğitim Bakanlığı’nın önünde binlerce öğrenci günlerdir eylemlerle, öğrencilerin ve mezunların içine itildiği finansal soygun, yoksulluk, evsizlik, güvencesizliği protesto ediyor.

Lille kentinde ise öğrenciler, üniversiteye bir konferans için gelen eski devlet başkanı Hollande’ı üniversiteye sokmadılar. Anti-kapitalizm ve sosyalizm pankartları açarak kovdular.

Lyon’da Anas K.’nın kendi yakarak yaptığı çağrı ve Lille üniversitesi eylemi, büyük yankı yarattı.

Öğrenci eylemleri sürerken, dün Fransa’daki tüm sağlık işçileri (hekimler, hemşireler, hastabakıcılar…) acil servisler dışında yüzde 100 katılımla, son dönemlerin en kapsamlı hastane grevini gerçekleştirdiler.

Sağlık işçilerinin grevi, kitleselliğinin ötesinde çok etkin ve farklı bir grev örneği oldu. Sağlık işçileri, gün boyunca hastanelere gelen işçi emekçileri de aktif olarak kattıkları, söyleşiler, konferanslar, eylemler organize ettiler. Sağlık işçilerinin ve hastaların sorun, istem, dayanışma ve önerilerini birlikte dile getirip tartışabilecekleri taban organizasyonları gerçekleştirdiler. Açık kürsü ve forumlar düzenleyerek, kendi sorun ve istemlerinin yanısıra hastaların ve hasta yakınlarının da sorun ve istemlerini dile getirmesini ve birlikte mücadele gündemleri oluşturmasını sağladılar.

Sağlık işçileri ardından, tüm kentlerde hastalar, hasta yakınları, emekliler ve diğer işçi kesimlerinden de etkin katılımın olduğu yürüyüş ve mitingeler gerçekleştirdiler.

Grevin geniş kitlelerle güçlü ve etkin bir bağ kurduğu, geniş kitlelerden büyük bir destek aldığı gözlendi.

Fransa’da 5 bin itfaiye işçisi, 16 Ekim’de Paris’te grev ve polisle çatışmaların yaşandığı gösteriler yapmış, 18 Ekim’de ise demiryolu işçileri ise devlet, polis ve kamuoyuna önceden tarih bildirmeden baskın bir fiili grev gerçekleştirmişti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*