Home » DÜNYA » Fransa’da bir sınıf mücadelesi dalgası daha geliyor

Fransa’da bir sınıf mücadelesi dalgası daha geliyor

Fransa’da pandemi sesizligi yerini sınıf mücadelesinin sıcagına bıraktı. Kaldırılan sokaga çıkma yasagından sonra, işçi sınıfı 11 Mayıs’ta genel iş durdurma eylemiyle kaldığı yerden devam dedi.

Pandemi sürecinde olagan üstü bir misyon yüklenen sağlık emekçileri bir çok iş arkadaşlarını bu süreçte kaybettiler. Yeni dönemin öncü mücadele dinamiğine dönüştüler. Gasp edilen haklarının iade edilmesi ve sağlığa daha fazla bütçe ayrılması talepleriyle bugün üçüncü kez sokağa çıktılar. Fransa çapında oldukça kitlesel ve militan sokak gösterileri gerçekleştirdiler.

Fransa’da 11 Mayıs’tan bu yana neoliberal kapitalizmin saldırılarından etkilenen geniş bir kesim sokaklarda. Neredeyse her gün canlı ve kitlesel eylemler gerçekleşiyor.

Göçmen işçilerin eylemleri ardından, Amerika’daki George Floyd isyanı ve anti-ırkçı hareket de Fransa’da çok hızlı ve büyüyen bir karşılık buldu. Yüzbinlerce genç göçmenlerle birlikte sokaklara çıktı.

Geçen yıl sonu başlayıp 52 gün süren grev ve direnişlerde öne çıkan metro, otobüs ve demir yolu işçilerine yağdırılan cezalara (disiplin cezaları, işten 3 ay uzaklaştırmalar, vd) karşı eylemler de büyüyor. Renault işçileri de, otomobil tekelinin pandemiyi bahane edip fabrika kapatma, işçi çıkarma saldırılarına karşı, harekete geçtiler. Fransa’da en az 500 bin kişiyi bulan bir tabana sahip olan kağıtsızlar (Fransa’dan oturum hakkı isteyenler) hareketi de geniş bir sol desteği arkasına alarak başlatıkları eylemler de sürüyor.

Bütün bu gelişmeler Fransa’da önümüzdeki yükselen sınıf mücadeleleri sürecinin yeni ip uçlarını veriyor. Çoğu eylemin polisle çatışmalara konu olması, özellikle sağlık işçilerinin eylemleri, mücadelenin sertleşeceğini gösteriyor. Hem işçi sınıfının çok çeşitli dinamikleri birden radikalleşiyor ve militanlaşıyor hem de kapitalist devletin baskı ve saldırıları.

Buna sonbaharda şimdiden açıklanan işten çıkarmalar eklenirse, Fransa’daki sınıf mücadelesinin daha ileri ve militan bir safhaya girebilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*