Home » GÜNÜN İÇİNDEN » Erkan, yoldaş kelimesinin ete kemiğe büründüğü kişiydi

Erkan, yoldaş kelimesinin ete kemiğe büründüğü kişiydi

erkanaltun_Erkan yoldaşı 2012 yıllarında tanıdım. Metal işçilerinin TİS sürecinde sürekli beraberdik. Metal fabrikalarını ziyaretlerimizde proleter disiplini ve mütevazi kişiliğiyle sevdirmişti metal işçilerine kendisini.

Erkan Yoldaş sınıf bilinçli komünist bir kişilikti. Gezi sürecinde ve sonrasında mahalle ve semt platformlarında kapitalist üretim biçiminin devrimle yıkılması ve yerine komünizmi inşa etmeyi söylerdi hep. Ve bunun pratik mücadelesinin içinde çalışıyordu. Günün 24 saatini komünist devrim için mücadele ederdi.
Örgütçü bir kadroydu.

Erkan’ı Erkan yapan kolektifti. Mücadele içinde ödediği bedeller ve daha sonrası bunu gösteriyordu. Beraber kitap okurken, sorulan her soruyu bir öğretmen edasıyla cevaplar, en ufak bir sorunda olgun eğitimci yaşanmışlıkla ve soğukkanlılıyla bana cesaret verirdi. Yoldaş kelimesinin ete kemiğe büründüğü kişiydi. Erkan yoldaşla konuştuğumuz sohbetler esnasında metal TİS sürecinde sendika ağalarının bu grevi baltalayacağını ve biz komünistlerin işçi sınıfına “üreten biziz, yöneten de biz olmalıyız” vurgusunu aşılamak zorunda olduğumuzu söylemişti. Ve sınıf bilinci ile örgütlenme olursa işçiler sendika ağalarını yenmiş olur demişti yoldaş.

Proleter devrimci mücadelemizde daima olacaksın! Verdiği komünizm mücadelesinin sonuna kadar arkasında olacağımıza tüm devrimci duygularımızla söz veriyoruz.

Erkan Altun yoldaş ölümsüzdür

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*