Home » GÜNÜN İÇİNDEN » DP Ekitap Dizisi-5 : “HAPİSHANEDEN KORONA NOTLARI” – Ercan AKPINAR

DP Ekitap Dizisi-5 : “HAPİSHANEDEN KORONA NOTLARI” – Ercan AKPINAR

Devrimci Proletarya ekitap dizisinin 5. kitabı “HAPİSHANEDEN KORONA NOTLARI”, yeni çıktı. E-Kütüphane bölümünde yayınlandı. Diğer ekitaplarımız gibi bu da PDF, EPUB, MOBI, DOCX formatlarında her platformda okunabilir.

2020 yılı ekonomik, siyasal, toplumsal kriz sarsıntılarının, ulusal ve uluslararası düzeylerden gelişeceği yeni bir dönemin başlangıcı olarak tarihe geçecektir. Ekonomik durgunluk ve kriz süreçleriyle birleşen pandeminin kapitalist ekonomi üzerinde yarattığı tahribatın, kapitalist güçler arasında artan rekabetin düzeyi ve işçi sınıfında oluşmaya başlayan öfkenin ne gibi sonuçla doğurabileceği henüz temel çizgileriyle netleşmiş değil. Ama pek çok alametleri de belirmiş durumda. Önümüzdeki yıllarda pandemi krizi aşılsa da 2020’nin oluşturduğu yıkımın etkileri kendini göstermeye devam edecektir. Bugün ötelediğini sandığı bir çok meseleyle gelecekte yüzleşmek durumunda kalacaktır. Aşı ile salgını bir an önce frenleyip rekabette öne geçmek isteyen emperyalist kapitalist güçler, krizin yükünü ve tahribatlarını birbirlerine, bağımlı kapitalist ülkelere ve en çok da işçi sınıfına yıkacak koşulları oluşturmak için de yoğun çaba harcıyorlar. Emperyalist-kapitalist güçler krizin toplumsal-sınıfsal, ekonomik ve siyasal dengeler üzerinde yıkıcı bir etkilerini hafifletmek ve ötelemek için bataklaşmış şirket ve piyasalara karşılıksız para sübvansiyonu yapsalar da işçi sınıfının içine itildiği durum, “yeni normalin” bunun üzerine oluşturulmaya çalışılacağını da gösteriyor. 2021 ile birlikte artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını asıl sınıfsal, toplumsal, ulusal, cinsel, ekolojik çelişkiler ve çatışmaların her düzeyden keskinleşmesiyle görüyor olacağız. Sistemi ve artık eskisi gibi kolayca kontrol edemez hale geldikleri bu çelişkileri yönetme becerileri de aşınmakta olduğu için kaotik ve belirsizliklerle dolu bir dönemin de kapılarının açıldığını göreceğiz. Bu dönemin ne kadar süreceğinin belirleyeni de tartışmasız dünya işçi sınıfı ve emekçilerinin yürüteceği mücadeleler olacaktır

Kitaptan…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*