Home » GÜNÜN İÇİNDEN » DP Ekitap Dizisi-4 : “AMERİKA’DA SINIF SAVAŞIMLARI ve GEORGE FLOYD İSYANI” – Fuat Yücel Filizler

DP Ekitap Dizisi-4 : “AMERİKA’DA SINIF SAVAŞIMLARI ve GEORGE FLOYD İSYANI” – Fuat Yücel Filizler

Devrimci Proletarya ekitap dizisinin 4. kitabı “AMERİKA’DA SINIF SAVAŞIMLARI ve GEORGE FLOYD İSYANI”, yeni çıktı. E-Kütüphane bölümünde yayınlandı. Diğer ekitaplarımız gibi bu da PDF, EPUB, MOBI, DOCX formatlarında her platformda okunabilir.


Kitabı İndir

İçindekiler
GİRİŞ
Minneapolis Polis Merkezi Yanıyor!
I. BÖLÜM:
AMERİKA’DA SÖMÜRGECİLİK, KÖLECİLİK, EZİLEN IRK VE ULUS
SORUNLARININ TARİHİ VE BUGÜNÜ
SİYAH DEVRİMCİ ULUSALCILIĞI

Lenin’de ve Komintern’de AfroAmerikalılar sorunu
Harry Haywood’un tezleri
Siyah “Sivil Haklar” hareketinden Siyah Devrimci Ulusalcılığına
Sömürgeciliğin derin krizi ve Frantz Fanon
Kara Panterler
Komünalizme doğru kırılma
Devrimci Siyah İşçi Hareketi
68 Hareketinin ve Devrimci Siyah Ulusalcılığın yenilgi dönemi
Maoculuğun yükselişi ve düşüşü
Siyah Devrimci Ulusalcılığın yeniden canlanmaya başlaması
Siyah Ulusalcılığı ve Siyah İşçi Sınıfının dünü ve bugünü üzerine: Ne Yapmalı?
YERLİ AMERİKALILAR ve KIZIL(DERİLİ) İKTİDAR HAREKETİ
MEKSİKAN AMERİKALILAR ve CHİCANO İKTİDAR HAREKETİ
HAİTİ ve PORTO RİKO İSYANLARI
II. BÖLÜM:
AMERİKA’DA İŞÇİ SINIFININ DURUMU

Sınıf Savaşımı genişliyor: Perakende, Gıda, Lojistik, Sağlık, Eğitim, Dijital Platformlar
İşçi Sınıfı ve ırk, etnisite, cinsiyet sorunları
Yarı köleci hapishane sistemi ve mahkum işçiler
Derin toplumsal kriz alanları: Sağlık, eğitim, konut, gıda, ilaç…
Çalışma Acısı, Sömürü Şiddeti
Siyah İşçiler
Göçmen işçiler
Beyaz genç eğitimsiz işçiler, beyaz üniversite öğrencileri, beyaz kafa emekçileri
Anti-Sendika, Anti-Grev Anayasası
Kapitalist devlet ve polis despotizmi
Toplumsal Hareket Sendikacılığı
Dayanışma Sendikacılığı
2010’lu yıllarda Amerika işçi sınıfı: Dibe vuruştan yeniden yükselişe
III. BÖLÜM:
AMERİKA’DA TOPLUMSAL HAREKETLEROCCUPY WALL STREET

KARŞI KUTUP: ÇAY PARTİSİ
BLACK LİVES MATTER
KONUT SORUNU VE KİRA GREVLERİ
SOSYAL ADALET HAREKETLERİ
KADIN HAREKETİ ve #MeToo
IV. BÖLÜM:
AMERİKAN SOLUNDAN TABLOLAR
YENİ DÖNEM ÜTOPİK SOSYALİZMİ
AMERİKA DEMOKRATİK SOSYALİSTLERİ
SOSYALİST EŞİTLİK PARTİSİ (wsws.org)
AMERİKA SİYAH SOSYALİSTLERİ
IRKÇILIĞA VE SİYASİ BASKIYA KARŞI ULUSAL İTTİFAK
MARKSİST MERKEZ
Ek: Amerikan solunda devrim/reform tartışmaları
V. BÖLÜM:
İSYAN ve “İSYAN KONTROLÜ” ARASINDA GEORGE FLOYD HAREKETİ
Hareket ve Talepleri Üzerinde/İçinde İdeolojik-Siyasal Savaşım
VI. BÖLÜM
AMERİKA İŞÇİ SINIFI-2020
İşçi Hareketi ve George Floyd Hareketi
Amerika’da sınıf savaşımlarının geleceği
VII. BÖLÜM
SEÇİM KRİZİ KAPİTALİST ESTABLISMENTIN KRİZİDİR
Darbe tehdidine karşı eylem çağrı ve hazırlıkları
IX. BÖLÜM
AMERİKA’DA UZUN VE DERİN KRİZ

Ekolojik Kriz
Artık Amerika’da da açlık/barınma isyanları şaşırtıcı olmaktan çıkıyor
Kapitalizmi resetlesek demi saklasak?
İç Savaş olasılığı
Komünist Devrimin Güncelliği

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*