Home » GÜNÜN İÇİNDEN » Direnişteki işçilerden eylemli tepki

Direnişteki işçilerden eylemli tepki

Direnişteki işçilerinin Türk-İş Bölge Temsilciliği’ndeki işgali sürdüğü sırada Türk-İş’e bağlı sendikalar ve siyasi kurumlar saat 11 itibariyle Taksim AKM önünde toplanmaya başladı. Taksim AKM önünde toplanan TÜMTİS, Yol-İş, Deri-İş, Harb-İş, Belediye-İş, Tez-Koop-İş ve aralarında Devrimci Proletarya‘nın da bulunduğu siyasi kurumlar yürüyüşe geçti. İşten Atmak Yasaklansı Platformu ve dernekleşme çalışmaları devam eden Marmara Üniversitesi öğrencileri de yürüyüşte yer aldı. En önde siyah renkli “AKP’ye, Uzlaşmacı Sendikacılığa Karşı İnadına Mücadele/ Türk-İş İstanbul Şubeleri” pankartı açıldı. “Kahrolsun sendika ağaları!”, “Kumlu istifa!”, “İşçiler ölüyor, sendikalar susuyor!”, “Hainler işçiye hesap verecek!” sloganları ile Türk-İş Bölge Temsilciliği’ne kadar yürüyen kitleyi burada direnişteki işçiler karşıladı.

TEKEL işçileri adına açıklama yapmak isteyen Tek Gıda-İş Tekel Şube Başkanı Yunus Durdu “İşçiler kürsüye!” sloganı karşısında konuşmasını devam ettiremedi. Yapılan anonsun ardından sloganların devam etmesine rağmen konuşmasına devam eden Durdu 26 Mayıs’ın faturasını Mustafa Kumlu’ya keserek Kumlu’nun istifa etmesi gerekiğini dile getirdi.

Direnişteki işçiler: “Sendika bürokrasisine de karşı mücadele edeceğiz.”

TEKEL, İtfaiye, İSKİ, Esenyurt Belediye, UPS, Atık Kağıt, TÜBİTAK, ATV-Sabah işçileri adına konuşma yapan TEKEL işçisi Metin Arslan madenci katliamına, 4-C uygulamasına, işten çıkarmalara, sendikasızlaştırma saldırılarına değinerek “26 Mayıs grevinin gerekçeleri ortadan kalktı mı?” diye sordu. Konfederasyonların 1 Mayıs kürsü işgalinin ardından yaptığı açıklamalara ve 26  Mayıs kararının altını boşaltmalarına tepki gösteren Arslan “İşçilerin tabandan örgütlenerek, AKP hükümetine ve sermayeye karşı güvenli bir gelecek için, parasız eğitim ve sağlık için, işten çıkarmalara, taşeronlaşmaya, 4-C uygulamasına, sözleşmeli çalışmaya, sendikasızlaşmaya karşı mücadele edeceğiz. Herkese iş, iş güvencesi, yeterli ücret istiyoruz. İşçi ve emekçilerin mücadelesini engellemeye kalkan sendika bürokrasisine karşı da mücadele edeceğiz.” dedi.

Arslan’ın konuşmasının ardından Türk-İş İstanbul Şubeleri adına Tez-Koop-İş 5 nolu Şube Başkanı Rabia Özkaraca konuşma yaptı. Özkaraca yaptığı konuşmada Türk-İş, DİSK, KESK ve Kamu-Sen genel başkanlarını eleştirerek istifaya davet etti. 26 Mayıs’a hazırlık amacıyla hiç bir çalışma yapılmamasının faturasını genel başkanlara çıkaran Türk-İş İstanbul Şubeleri’nin de greve dönük bir hazırlık gerçekleştirmediği eyleme katılımında açıkça görüldü. Eylemde yer alan TÜMTİS, Yol-İş, Deri-İş, Harb-İş, Belediye-İş ve Tez-Koop-İş’in katılımı temsili düzeyi aşmazken toplam kitlesi 300 kişinin üzerine çıkmadı.

Direnişteki işçiler Taksim’e yürüdü

Türk-İş Bölge Temsilciliği’nin önünde eylemin sonlandırılmasının ardından direnişteki işçiler pankartlarını açarak Taksim’e yürüdü. Yürüyüşü engellemeye çalışan Haber-İş  Şube Başkanı ile işçiler arasında tartışma yaşandı. “Hakları İçin Mücadele Eden TEKEL-İtfaiye-Esenyurt Belediyesi-İSKİ, UPS, Atık Kağıt, Tübitak İşçileri, ATV-Sabah Grevcileri Burada. Konfederasyonlar Nerede?” pankartının arkasından sloganlarla Taksim AKM önüne yürüyen direnişteki işçiler kısa bir oturma eylemi gerçekleştirdikten sonra eylemi sonlandırdılar.

TEKEL işçileri 1-3 Haziran’da Ankara’da Türk-İş Genel Merkezi’nde olacaklarını belirttiler.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*