Home » GÜNÜN İÇİNDEN » Devrimci Turizm İş Taksim’e Çağırdı

Devrimci Turizm İş Taksim’e Çağırdı

DİSK’e bağlı  Devrimci Turizm İşçileri Sendikası İstanbul Bölge Temsilciliği  Taksim’de 1 Mayıs’ta işçi ve emekçileri Taksim meydanına çağırdı.  Fransız Konsolosluğu önünde pankart açarak  Galatasaray Lisesine kadar bir yürüyüş gerçekleştirildi.  Galatasaray Lisesi önünde bir basın açıklaması yapılarak Taksim  ısrarı ve Taksim çağrısı yapıldı. Taksim’de yürüyüş yasağını da meşru bir biçimde delen turizm işçileri, kafe, bar, lokanta, turizm acentaları ve otellerde çalışan işçileri Devrimci Turizm İş sendikası bayrağı altında 1 Mayıs’ta Taksim’e davet etti.

“1 Mayıs’ta 1 Mayıs Alanı’ndayız”, “Yaşasın Devrimci Turizm İş”, “Yaşasın 1 Mayıs Yaşasın mücadelemiz” sloganlarının atıldığı yürüyüş AKP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın ailesinin sahibi olduğu Saray Muhallebici’si önüne geldiğinde işten çıkarılan 14 Saray işçisi ile dayanışmak amacıyla “Saray işçileri yalnız değildir” sloganı ile devam etti.

Sendika üyesi Barış Karabulut’un okuduğu basın metni şu şekilde:

Basına ve Kamuoyuna,

GÜVENCESİZLİĞE, TAŞERONLAŞMAYA, HAK GASPLARINA,  İŞ CİNAYETLERİNE KARŞI 1 MAYIS’TA TAKSİME!

Kuşkusuz Türkiye önemli bir eşikten geçiyor. Yeni bir sermaye rejiminin kuruluş gerilim ve çatışmaları sadece çatışan tarafları değil, bir bütün olarak toplumu derinden etkiliyor. Toplum her düzeyde, mevcut rejime rengini vermek isteyen güçlerin yanında taraf olmaya zorlanıyor. İşçi sınıfı ve emekçi kesimler de bu durumdan kendilerini kurtarabilmiş değiller. İşçi sınıfı, toplumu sınıfsal temelde saflaştırma kabiliyetini büyük oranda yitirdiğinden, toplumdaki saflaşmanın nesnesi haline geliyor.  İşçi sınıfı toplumun değil, toplum işçi sınıfının etkileyeni oluyor. Toplumdaki her türlü sermaye ve sermaye türevi fikir ve örgütlenme sınıf içerisinde her yıl daha da ağırlık kazanıyor.

Bu açıdan 2014 1 Mayıs’ı, toplumda var olan saflaşma seçenekleri dışında “başka bir seçeneğe çağrı” içermektedir.  Geçtiğimiz 1 Mayıs kutlamalarında da olduğu gibi, Türkiye’nin bütün renk ve seslerinin ancak “emek bayrağı” altında toplanabileceğini bir kez daha göstereceğiz.  Özellikle siyasal iktidarın “sermayenin buldozeri” gibi hareket ettiği toplumun geniş kesimlerine karşı kışkırtıcı, ötekileştirici, ayrıştırıcı, bölücü ve nefret dolu bir dil kullandığı bugünlerde, 2014 1 Mayıs’ını, kurmak istediğimiz Dünya ve Türkiye’yi dosta düşmana açıkça gösterebileceğimiz bir içerik ve formda örgütleyeceğiz.

1 Mayıs’lar işçi sınıfının ve geniş halk kesimlerinin mücadele günüdür. 1 Mayıs, iş cinayetlerinde yitirdiklerimizin, 77 1 Mayıs’ında katledilenlerimizin, eşitlik, özgürlük ve demokrasi mücadelesinde yitirdiğimiz Alilerimizin, Ethemlerimizin, Berkinlerimizin hesabını sorma günüdür! 1 Mayıs 2014’te Türkiye halklarının AKP ile hesaplaşma günüdür!

Taksim Meydanı 1 Mayıs alanıdır. Ne Vali’nin sembolik anma etkinlikleri ne de yandaş “sandukaların” başka alanları tercih etmeleri bu gerçeği değiştiremez. 2013 1 Mayıs’ında Taksim Meydanı inşaat bahanesi gösterilerek halka ve işçi sınıfına kapatılmıştı. Bu yıl AKP tarafından verilen karar gösteriyor ki dert başkadır. Meydanları sermayenin talanına açan AKP iktidarı emekçilerin, işçilerin, halkın elinden bu meydanları almak için her türlü hukuksuzluğu gerçekleştirmektedir. AKP’nin bu kararı AİHM tarafından da mahkum edilmiştir. AKP emekçilere başka bir alan göstermek yerine işçi sınıfının ve halkın eylem hakkı ve özgürlüğünü güvence altına almalıdır. Bütün bu yasaklara, baskılara, hukuksuzluğa karşı milyonlar 1 Mayıs’ta Taksim Meydanı’nda olacaktır. Biz de milyonlar gibi 1 Mayıs’ta 1 Mayıs alanı Taksim’de olacağız!

1 Mayıs günü Şişli’de DİSK Genel Merkezi önünde toplanıp oradan 1 MAYIS ALANIMIZA, TAKSİM’E yürüyeceğiz.

Kafe, bar, restaurant, spor salonları, oteller, turizm acentalarında çalışan işçi arkadaşlarımızı sendikamız DİSK DEVRİMCİ TURİZM İŞ bayrağı ve pankartı altında mücadele etmeye davet ediyoruz.

YAŞASIN 1 MAYIS

1 MAYIS’TA 1 MAYIS ALANINDAYIZ

YAŞASIN DİSK

YAŞASIN DEVRİMCİ TURİZM İŞ

Devrimci Turizm İş İstanbul bölge temsilciliği

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*