Home » GÜNÜN İÇİNDEN » Devrimci Proletarya’dan Paris’te Panel Duyurusu

Devrimci Proletarya’dan Paris’te Panel Duyurusu

PANEL
BÜYÜYEN YENİ BİR YAŞAM İHTİYACI
Kriz ve İşçi Hareketi

Neoliberal balonun patlamasıyla birlikte bugün
konuşulması gereken sadece süregelen kriz değil, krize
karşı gelişen işçi hareketleri ve toplumsal muhalefettir.
İşçi hareketinin kriz koşullarında tekelci kapitalizme karşı
mücadele deneyimleri neler? Otomotiv ve metal sektöründe
yoğun işten çıkarmalar sürüyor. Toplu sözleşme süreçleri
büyüyen bir mücadelenin konusu oluyor. Kriz
işçiler içerisinde nasıl görülüyor, nasıl değerlendiriliyor?
Krizin yıkıcı etkilerine karşı işçi sınıfının haklarını koruma
ve geliştirmeyi içeren bir ekonomik-sendikal mücadele
programı var mı ?

Kriz ve kapitalizmin yeniden yapılanma saldırıları
karşısında işçi hareketinin tek başına ekonomik sendikal
mücadele programı ile başarılı olması mümkün müdür?
Sınıf hareketinin ileriye doğru gelişme dinamiği ile devam
eden hak ve mevzi kayıpları işçi sınıfının yeni temelde örgütlenme ihtiyacını gösteriyor. Sosyalist politika ile önü açılmayan bir işçi hareketinin yenilgisi ve sistem içileştirilmesi kaçınılmazdır. Bundan dolayı bugün konuşmamız gereken sadece krize karşı gelişen mücadeleler de değil, büyüyen siyasal ve sendikal önderlik ihtiyacına nasıl yanıt verileceğidir.

PANEL_DP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*