Home » İŞÇİ SINIFI » Devrimci 1 Mayıs Platformu’nun Taksim kürsüsünden okunan ortak bildirgesi
Devrimci Proletarya'nın da içinde yer aldığı Devrimci 1 Mayıs platformu ve çok sayıda siyasal çevre ve kitle örgütünün ortak imzasını taşıyan ortak 1 Mayıs bildirgesi, sendika ağaları üzerinde yaratılan devrimci basınç ile kürsüden okundu.

Devrimci 1 Mayıs Platformu’nun Taksim kürsüsünden okunan ortak bildirgesi

Devrimci Proletarya’nın da içinde yer aldığı Devrimci 1 Mayıs Platformu ve çok sayıda siyaset ve kitle örgütünün ortak 1 Mayıs bildirgesi de Taksim 1 Mayıs kürsüsünden okundu.

Dostlar, emekçiler, sınıf kardeşlerimiz!
Bugün, tarihi bir gün…
Bugün, 32 yıldır sokak sokak dövüşerek, can bedelleri ödeyerek dişimizle tırnağımızla sökerek kazandığımız 1 Mayıs alanında, Taksim’deyiz. Din, dil, ırk ayırmaksızın bütün dünyanın işçilerinin, bütün ezilen halkların tek bir yumruk, tek bir yürek olduğu bu görkemli birlik ve mücadele gününde, hepinizi coşkuyla selamlıyoruz. 1977’den bu yana omuz omuza yürek yüreğe yürüttüğümüz bu büyük kavgaya emeği geçen herkesin ve bütün şehitlerimizin önünde saygıyla eğiliyoruz.
Emperyalist işgallerin ve saldırganlığın zirveye ulaştığı, kriz koşullarında işsizlik ve yoksullaşmanın katlanılmaz hale geldiği, baskı ve zulmün gemi azıya aldığı bugünlerde, işsizliğe, yoksulluğa, güvencesiz çalışmaya, iş cinayetlerine, ırkçılığa ve şovenizme karşı sesimizi yükseltmek için buradayız!
Tuzla Tersaneleri’nde kanını akıtanların, maden ocaklarının karanlığına gömülenlerin, atölyelerde, sel felaketlerinde katledilen kadınlarımızın, TEKEL işçisi kardeşlerimizin, hapishanelere doldurulan çocuklarımızın, işkencehanelerde kaybedilen arkadaşlarımızın direnişleri ve anıları için buradayız!
1977’den bu yana bu uğurda yitirdiğimiz canlarımızın isimlerini tek tek haykırmak, onların şehit düştüğü kaldırımları şarkılarımızla canlandırmak için buradayız! İşçi sınıfının birleşik mücadelesini yükseltmek, sınıfın sesini, gücünü ve mücadele kararlılığını büyütmek için buradayız! Kürt halkına karşı yürütülen imha politikalarına karşı olduğumuzu bir kez daha haykırmak için buradayız! Umutlarımızı, taleplerimizi, devrime ve sosyalizme olan inancımızı haykırmak için Taksim’deyiz!
İşte Taksim! İşte 1 Mayıs! İşte işçi sınıfı! İşte devrimciler!
Yaşasın 1 Mayıs!
Biji 1 Gulan!
Yaşasın işçilerin birliği!
Yaşasın halkların kardeşliği!
 
Devrimci 1 Mayıs Platformu (Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu, Demokratik Haklar Federasyonu, Devrimci Proletarya, Emek ve Özgürlük Cephesi, Halk Cephesi, Kaldıraç, Odak, Partizan, Proleterce Devrimci Duruş, Yeni Dünya İçin Çağrı), Demokrasi İçin Birlik Hareketi (Barış ve Demokrasi Partisi, Toplumsal Özgürlük Platformu, Sosyalist Parti, Sosyalist Demokrasi Partisi, Demokrasi ve Özgürlük Hareketi, Sosyalist Gelecek Parti Girişimi, Türkiye Gerçeği, 14 Mayıs Platformu), Sosyalist Dayanışma Platformu, Devrimci İşçi Partisi Girişimi, Emekçi Hareket Partisi, , Ürün Sosyalist Dergi, Birlik Dayanışma Hareketi, Tüm İGD, Devrimci Parti Mücadelesinde Devrimci Komünistler, Ezilenlerin Sosyalist Partisi, Uluslar arası İşçi Dayanışma Derneği, Alevi Bektaşi Dernekleri Federasyonu, Pir sultan Abdal Dernekleri, Çağdaş Hukukçular Derneği

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*