Home » GÜNÜN İÇİNDEN » ÇHD: Tecavüz iddiasının takipçisi olacağız

ÇHD: Tecavüz iddiasının takipçisi olacağız

Adana Adliye Binası önünde basın açıklaması yapan Taylan Özgür Eker, cezaevindeki terör suçlarından tutuklu çocukların, diğer suçlardan tutuklu çocuklar tarafından taciz edildiğini ve tecavüze uğradığını belirtti. Çağdaş Hukukçular Derneği olarak olayın takipçisi olacaklarını belirten Eker, “Sorumluların biran önce haklarında soruşturmanın başlatılmasını ve iddialar doğru ise haklarında gerekli cezaların verilmesini istiyoruz” dedi. ÇHD’nin açıklamasının tam metni şöyle:

BASINA VE KAMUOYUNA

Pozantı Çocuk Cezaevi’ne cezaevi idaresinin ve adli tutukluların şiddet, işkence, taciz ve tecavüzüne maruz kalan TMK mağduru tutuklu çocuklar, maruz kaldıkları hak ihlalleri konusunda İnsan Hakları Derneği Mersin Şubesi’ne başvuruda bulunmuştur.

Polis tarafından tehdit edilerek ifadelerini geri almaya zorlandıklarını ifade eden TMK mağduru çocuklar cezaevi girişinden itibaren bir dizi hak ihlali ile karşılaşmaktadır. Çocuklar, cezaevine girdikleri ilk gün infaz koruma memurları tarafından “siz teröristsiniz” diyerek dövülmekte, akıllı durmaları konusunda copla tehdit edilmektedir.

TMK mağduru çocuklar cezaevi idaresi tarafından adli tutuklular içinden belirlenen koğuş temsilcilerine ‘adam’ edilmeleri ve eziyet etmeleri için teslim edilmektedir. TMK mağduru çocuklar adli tutuklular tarafından şahsi işlerinde kullanılmakta ve çocuklara işkence edilmektedir. Çocuklar koğuş sorumlularının, diğer adi tutuklularının kendilerine karşı bu özel tutumları ve canice uygulamalarının cezaevi müdürü ve gardiyanların bilgisi ve onayı dahilinde yapıldığını ifade etmişlerdir. TMK mağduru çocuklar, Pozantı Çocuk Tutukevinde başka çocukların tutukluların taciz ve tecavüzüne maruz kaldığını duyduklarını ifade etmişlerdir.

Adalet Bakanlığı, TMK mağduru çocuklarla, uyuşturucu, cinayet, taciz vb. suçlardan tutuklu olanları aynı koğuşlarda kalmaya zorlayarak, yaşanan işkence, dayak, taciz, tecavüz vb. olaylara zemin hazırlamaktadır. TMK mağduru çocukların adli suçlardan tutuklu olanlarla aynı koğuşlarda tutulması uygulaması yasaya aykırıdır. Bu uygulamanın hak ihlallerine neden olacağı endişesi ve şikayetler daha öncede insan hakları savunucuları tarafından kamuoyu ile paylaşılmış olmasına rağmen Adalet Bakanlığı bu uygulamada ısrarcı olmaya devam etmektedir. Pozantı Çocuk Tutukevinde yaşanan işkence, kötü muamele, taciz ve tecavüz olaylarından cezaevi idaresi ve Adalet Bakanlığı sorumludur.

Tüm tepkilere ve eleştirilere rağmen toplumsal olaylara katılan çocukların cezaevlerinde tutulmaya devam ediyor olması ve yaşanan işkence, taciz ve tecavüz olayları hepimizin vicdanını yaralamaktadır. Yaşan son olay sonrası bizler, çocuklarımıza karşı sorumluluğumuz yeterince yerine getirememiş olmanın vicdani sorumluluğunu yaşıyoruz.

Yapılan yetersiz yasal değişiklikler, toplumsal olaylara katılan çocukların cezaevine girmesini engellemekten uzaktır. Çocuk tutukevlerinde işkence ve diğer hak ihlallerinin son bulması için öncelikli olarak TMK mağduru çocukların adli çocukların arasına konulması uygulamasının sonlandırılarak ayrı koğuşlarda tutulması gerekmektedir. Cezaevlerinin sivil toplum kuruluşları ve insan hakları savunucularının denetimine açık hale getirilmesi gerekmektedir.

Pozantı Cezaevinde çocuk tutukluların yaşadığı ve hepimizin vicdanını sızlatan olayları tartıştığımız bu günlerde Osmaniye T Tipi Kapalı Cezaevi’nde de mahkumlara yönelik dayak ve işkence olayları yaşanmaktadır.

Osmaniye T Tipi Kapalı Cezaevi idaresi, mahkumları günlük olarak sakal tıraşı olmaya zorunlu tutmaktadır. Sakal tıraşı olmayan mahkumlar hakkında disiplin cezası verilmekte, sosyal faaliyet ve görüş hakkından faydalanmaları engellenmektedir. Osmaniye T Tipi Kapalı Cezaevi’nde 22.02.2012 günü KCK tutukluların kaldığı A-26 bölümüne 30 civarında infaz koruma memuru arama gerekçesi ile girmiştir. İnfaz Koruma memurları mahkumlardan Murat Çetin’in sakallarını kesmemiş olmasını sebebi ile tutanak tutacaklarını söylemiş ardından odada bulunan tüm mahkumları darp etmeye başlamıştır. Mahkumlar bu hukuksuz durumu protesto etmek için slogan atmış ve bağırmıştır. Dayak ve slogan sesini duyan A-27 bölümünde bulunan mahkumlar bu durumu protesto etmek için kapıya vurmuştur. Bunun üzerine A- 27 koğuşuna giren infaz koruma memurları burada bulunan mahkumları da tekme ve yumruklarla darp etmiştir. Mahkumlardan dördü Çukurova Üniversitesi’nde öğrencidir. Mahkumlara tekme ve yumruklarla saldıran infaz koruma memurları yaklaşık 20 dakika boyunca mahkumları darp etmiştir. Mahkumlar infaz koruma memurlarının özellikle kafalarına tekme attığını, sakat bırakma ve öldürme kasttı ile saldırdıklarını, yaralananlara müdahale gereği dahi duymadıklarını ve bu sebeple bundan sonrada hayatlarından endişe duyduklarını ifade etmişlerdir. Saldırı sırasında Mustafa İlgen isimli mahkum kalp spazmı geçirmiş ve odada bayılmıştır. İnfaz koruma memurlarının saldırısı sonrası mahkumlara hiçbir tıbbi müdahalede bulunmamıştır. Mahkumlar dayak sonrasında bayılmalarına ve ciddi yaralanmalarına rağmen ertesi gün (23.02.2012) revire çıkartılmıştır. Mahkumlar revirde yüzeysel bir şekilde muayene edilmiş ve şikayetleri kayda geçirilmemiştir. Bu saldırı sonrası Osmaniye T Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan mahkumlar hayatlarından endişe etmektedir.

Osmaniye T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gelen tüm mahkumlar arama bahanesi ile tamamen soyulmakta, elbiselerini çıkarmak istemeyen mahkumlar ise infaz koruma memurları tarafından darp edilerek zorla soyulmaktadır. Osmaniye T Tipi Kapalı Cezaevi idaresinin uyguladığı hak ihlalleri ve hukuksuzluklara karşı 9 mahkum süresiz ve dönüşümlü açlık grevini başlamıştır.

Osmaniye T Tipi Kapalı Cezaevi’nde yaşanan hak ihlalleri konusunda cezaevi idaresi hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Hak ihlallerinin son bulması için Adalet Bakanlığı tarafından onaylanan ve hak ihlallerine dayanak teşkil eden cezaevi iç yönetmeliğinin iptal edilmesi, dayak işkencelerin sorumlusu olan cezaevi yönetimi ve infaz koruma memurlarının görevden alınması gerekmektedir.

Bu günlerde 12 Eylülle, darbecilerle hesaplaştığını ileri süren, Diyarbakır ve Mamak zindanlarını tartıştıran, işkenceye sıfır tolerans söylemini kullanan AKP Hükümeti iktidarından cezaevlerinde hak ihlalleri her geçen gün artmaktadır. Demokratikleşme ve yargı reformu adı altında açılan yasa değişikliği paketleri insan hakkı ihlallerinin önüne geçmekten uzaktır.

Cezaevlerinde yaşan hak ihlallerinin cumhuriyet savcılıkları tararından daha etkin bir şekilde soruşturulmasını, sorumluların cezalandırılmasını, cezaevlerinin insan hakları savunucularının ve demokratik kitle örgütlerinin denetimine açılmasını talep ediyoruz.

ÇAĞDAŞ HUKUKÇULAR DERNEĞİ

ADANA ŞUBESİ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*