Home » GÜNÜN İÇİNDEN » Cern deneyinde yeni parçacık bulundu

Cern deneyinde yeni parçacık bulundu

Keşif, Cenevre yakınlarındaki Büyük Hadron Çarpıştırıcısı’nda (BHÇ) yürütülen ATLAS deneyinden elde edilen veriler kullanılarak yapıldı.

13 Aralık’ta Cern bilimadamları, parçacıklara kütlelerini verdiği düşünülen ve “Higgs Boson” adlı atomaltı parçacığının izini bulduklarını ancak elde edilen verilerin keşif olarak nitelenemeyeceğini açıklamıştı.

Chi_b (3P) olarak adlandırılan yeni parçacık, Higgs Boson’dan farklı olarak iki kısımdan oluşuyor.

”Alt tanecik” diye bilinen temel parçacık ve bu parçacığın karşıt taneciği.

Bu iki tanecik bir araya geldiğinde atom çekirdeklerini bir arada tutan gücü oluşturuyor.

Bilim insanları, yeni parçacığın atomların içindeki çekirdekleri bir arada tutan gücü anlamalarına olanak tanıyacağını bildirdi.

Parçacığın varlığını öngören bilim insanları, daha önce parçacığı gözleme şansı bulamamıştı.

Chi_b (3P), BHÇ’nin bulduğu ilk parçacık oldu.

Henüz resmi olarak yayımlanmayan keşfin, bilim insanlarının elde ettikleri verileri yorumlamalarına yardımcı olarak Higgs Boson’u bulmalarını kolaylaştırması bekleniyor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*