Home » İŞÇİ SINIFI (page 10)

İŞÇİ SINIFI

Yalın Gerçekliğe Çağrı! Proletarya Toplumsal Yaşamın Yaratıcısıdır!

Gittikçe küreselleşen ve farklı coğrafyalardan on binlerce insanın hayatına mal olan ve olmaya devam eden koronavirüs salgını, bizleri, devrimci bir kriz bilinci üzerine düşünmeye çağırıyor! Sermayenin kendi suretinde yarattığı dünyaya karşı, doğanın ve insanın kurtuluşu için devrimci bir kriz bilincini örgütleyerek mücadele etmekten başka seçeneğimiz bulunmuyor! Devrimci bir kriz bilincini örgütlemek adına yapılan tartışmaların derinleştirilmesi ve ortaklaştırılması amacıyla, günümüz krizi ve devrimci ...

Read More »

Koronavirüs Kapitalizminde Gündelik Yaşam ve Gündelik İletişim- Christian Fuchs (DP çevirisi)

Christian Fuchs’un “Koronavirüs Kapitalizminde Gündelik Yaşam ve Gündelik İletişim” başlıklı yazısının (https://www.triple-c.at/index.php/tripleC/article/view/1167/1351) kısaltılmış çevirisidir. C. Fuchs, Türkçe’ye de çevrilmiş bulunan “Dijital Emek ve Marx”, “Marx Geri Döndü: Medya, Meta ve Sermaye Birikimi”, “Sosyal Meyda: Eleştirel bir Giriş” kitaplarının yazarıdır. Çeviri: Devrimci Proletarya İnsanlar toplumsal varlıklardır. Toplumda toplumsal ilişkiler içinde ve aracılığıyla yaşarlar. İletişim, toplumsallığın, toplumsal ilişkilerin, toplumsal yapıların, toplumsal sistemlerin ...

Read More »

Bilim insanlarının kamuoyu bildirisi

Kamuoyu Bildirisi: Bilim, Salgın Yayılmasın Diye İnsanların Tecrit ve İtlafını Önermez! Kısa süre önce katıldığı bir programda Prof. Dr. Ali Demirsoy, COVID-19 salgını ile ilgili olarak talihsiz, kanımızca bilim insanı kimliğine yakışmayan, ama her şeyden önce de insanlığın sahip olduğu akli birikimle vicdanı birleştiren kültürel ve insani kazanımlarımızla uyuşmayan sözler sarf etmiştir. Demirsoy’a kalırsa, virüsün salgına yol açmaya başladığı yerde, hastalığı ...

Read More »

Kapitalizm hayatı özelleştirir, ölümü kamulaştırır

Toplumsal Yeniden Üretim ve Salgın: Tithi Bhattacharya ile Söyleşi Koronavirüs salgını, pek çoğumuza toplumun nasıl hızla değişebildiğini ve ne olmadan yaşayabileceğimizi –ya da yaşayamayacağımızı– sert bir berraklıkla gösterdi. Kaynaklar sağlık hizmetlerine aktarılırken, kapitalist ekonominin büyük bir kısmının kriz dönemlerinde gerçekten rafa kaldırılabileceği ortaya çıktı. Bize daha önce imkânsız olduğu söylenen – mahpusları serbest bırakmaktan kira ödemelerini veya ipotekleri askıya almaya, ...

Read More »

Sağlıklı ve yaşanabilir bir dünya kurmak ‘vazgeçilmez’ işçilerin elindedir (DP çevirisi)

Kitlesel İşten Atmalar, Depresyon-dönemi İşsizliği ve Viral Eşitsizlik Bir yandan milyonlarca işçi enfeksiyon riskini artıracak biçimde daha uzun saatler çalışmaya zorlanıyor, diğer yandan milyonlarca başkası işsizlik ve yoksullukla karşı karşıya kalıyor. Her zamankinden daha fazla, işçiler çalışsalar da çalışmasalar da (kapitalizm tarafından-bn) lanetleniyor. İstihdamda 2008’dekinken daha büyük bir ani düşüşle, Ekonomi Politikası Enstitüsü Haziran ayına kadar 20 milyon iş kaybı ...

Read More »

Marksist zamanlar: Tarihin sıçramalarla, altüst oluşlarla, devrimlerle gelişimi

Marksizmin burjuva ve küçük burjuva sosyalizminden tam ve kesin kopuşu Komün Devrimine evrilen 20 yıllık dünya-tarihsel dönem, Marksizmin bilimsel komünizm ekseninden gelişimi ve burjuva demokrasisi ve küçük burjuva sosyalizminden iktisadi, felsefi, siyasal, bir bütün olarak tam kopuşunu gerçekleştirmesi açısından kritik bir önem taşır. Marx’ın Komünist Manifesto’da yaptığı tek değişimin Paris Komünü’yle birlikte iktidar konusunda olduğu söylenir. Doğru, fakat çok eksiktir. ...

Read More »

Covid-19 Krizine Son Vermek ve Yeni bir Dünya Yaratmak için bir Genel Greve Doğru: Bir Eylem Çağrısı (DP çevirisi)

Aşağıda ABD’de yapılmakta olan Genel Grev çağrı ve organizasyon inisiyatiflerine dair, Marksist eğilimli bir platformda yayınlanan, bir yazının çevirisine yer veriyoruz. Tartışmalı yanları olsa da, bu yöndeki yaklaşım ve inisiyatiflere ilişkin bir ilk fikir verecektir. – Devrimci Proletarya’nın notu Covid-19 Krizine Son Vermek ve Yeni bir Dünya Yaratmak için bir Genel Greve Doğru Bir Eylem Çağrısı Covid-19 pandemisi gözlerimizin önünde ...

Read More »

Pandemi toplumsal devrimlere yol açacak (DP çevirisi)

Aşağıda çevirisini yayınladığımız yazı, Bloomberg news’ta yayınlandı. Büyük patronların büyüyen isyan, ayaklanma, devrim tedirginliğini ifşa ediyor. Önerdiği şey ise, “daha fazla popülizm, pragmatizm”. Tabii burjuva jargonunda “popülizm” diye kodlanan -örtük olarak- daha fazla despotizm! –Devrimci Proletarya‘nın notu. Pandemi toplumsal devrimlere yol açacak Koronavirüs hakkındaki en yanlış kilişe hepimize eşit davrandığı iddiası. Oysa, ne tıbbi ne ekonomik, sosyal veya psikolojik olarak ...

Read More »

Anket: Her iki kişiden biri gelirini kaybetti, her dört kişiden biri işten çıkarıldı

Türkiye’de 38 binden fazla insana bulaşan ve 812 kişinin yaşamına mâl olan koronavirüs salgınının ekonomik etkileri hakkında gerçekleştirdikleri anketin sonuçlarını yayınladı.  Hem tüketimi hem üretimi durduran krizin hane halkına etkilerinin araştırıldığı çalışmada katılımcılara iki soru soruldu: – Korona virüsün sebep olduğu ekonomik kriz nedeniyle, yakın aile üyeleriniz sayacağım durumlardan hangilerini yaşadılar? – Korona virüsün sebep olduğu ekonomik kriz nedeniyle, önümüzdeki aylarda hangi ...

Read More »

Dev Yapı-İş Temsilcisi Hasan Oğuz Hayatını Kaybetti

Covid-19 salgını başlangıcından bu yana inşaat sektöründe çalışma koşullarının düzenlenmemesi bir işçi arkadaşımızın daha canını aldı. DİSK’e bağlı Devrimci Yapı, İnşaat ve Yol İşçileri Sendikası (Dev Yapı-İş) Avrupa Yakası temsilcisi Hasan Oğuz, geçtiğimiz hafta Galataport şantiyesinde çalışırken kalp krizi geçirip hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede tedavi gören Hasan Oğuz’un yaşamını yitirmesi ile ilgili olarak; Sendika yaptığı paylaşımında, Oğuz’un ölüm raporunda “bulaşıcı hastalık” ...

Read More »