Home » DİRENİŞ ÇADIRI » Bilişim İşçilerinden Şişecam Direnişine Destek

Bilişim İşçilerinden Şişecam Direnişine Destek

Geçen hafta Salı günü “Plazalardan Fabrikalara, Fabrikalardan Sokağa” konulu söyleşide bir araya gelen mavi ve beyaz yakalı işçiler: Bilişim Çalışanları Dayanışma Ağı (BİÇDA), eski NETAŞ işçileri, antikapitalistler grubu aktivistleri, (dün) pazar günü Şişecam işçilerine destek ve dayanışma ziyaretinde bulundu.

Şişecam direnişi 114. gününde. Şişecam’ın Mersin ve Eskişehir’de bulunan fabrikalarında 6 Kasım 2016 tarihinde işten atılmasından sonra 48 Gün boyunca kendi fabrikaları önünde direndiler. Şimdiyse 23 Aralık 2015 tarihinden beri İstanbul Beykoz ilçesi Paşabahçe mahallesin Saip molla caddesinde bulunan üyesi oldukları Kristal-İş önünde direnişlerine devam ediyorlar.

20160228_160509

İşçiler, 2015’in ilk altı ayında 639 milyon liraya yakın kar açıklayan Şişecam Fabrikasının, işten atmalar için daralma ve küçülmeyi neden göstermesini gülünç görüyor. İşçiler işten atma saldırısının kendileri üzerindeki Patron-sendika iktidarının kokuşmuş birliğinin sonucu olduğunu söylüyor. Tabandan sınıf sendikacılığı ve demokrasisini savunan cam işçileri, işten atma saldırının rastgele olmadığı, hedefli ve organizasyonel olduğunu düşünüyor. İşçiler biz sendikanın bürokratik tutumuna karşı muhalif olan işçilerdik, Kristal-İş bizleri cımbızla seçip işten atılmamız için patronlara sundu, işten atılmaları patronun kendi yasalarıyla hakkı olduğunu savunulmasına kadar gidildiğini söyledi. İşçilerin kendi inisiyatifiyle koyduğu direnişten çekinen Kristal-İş’in valilere kadar gidip görüştüğünü, elinden gelen her şeyi yaptığını ve kendilerinin terörist olmakla yaftalanmaya çalıştığını,  direnişi itibarsızlaştırmaya çalıştıklarını söylüyor.

20160228_160632

Şişecam işçileri 114 gündür direndikleri Kristal-İş önünde, bizim mücadelemiz sınıf mücadelesidir, emeğin sömürüsüne karşı mücadeledir, tüm özlük haklarımızla birlikte fabrikalara geri dönene kadar, 114 gün daha da olsa direneceklerini dile getiriyor.  Aile ve özellikle çocuklarının kendilerini arayarak direnişi devam etmeleri yönünde yoğun destek aldıklarını da ekliyorlar.

12799086_487123564805206_7822670076373098436_n

Sermayeleşmiş, patronların yasalarının hükmü altına girmiş sendikacılığın bugün sadece çürümekle kalmayıp işçi sınıfının mücadelesinin önünde büyük bir bariyer oluşturduğunu görüyoruz. Yalnız durum alışıldık şekilde patron-sendika işbirliğinden ziyade, eskisi gibi sürdürülemez hala gelen sendikal krizin işçi sınıfının her alanda tepesinde pineklenen ve baskısını arttıran kapitalist iktidarlaşma aygıtının bir parçası haline döndüğünü gösteriyor.

Şişecem işçileri ile beyaz yakalı,bilişim işçisi olarak geliştirilen ilişkinin bir örgütlenem, dayanışma ortaklığına dönüşmesi, plaza ve fabrika arasında kurulan ilişkinin işçi sınıfının ihtiyaçları ekseninde örneğin cam işçilerinin sosyal medyada gündemleştirilmesi,taban demokrasisi ve örgütlenme önünde ki engellerin aşılması şeklinde gelişmesi önemlidir.

İşçi sınıfı cephesinden son dönemde artan inisyatif alma, tabandan doğru kurulan meclis ve işyeri komiteleri yeni bir örgütlenme ve sınıf demokrasisini işyerinde, evde,sokakta kurma ihtiyacının ne kadar yakıcılaştığını işaret etmektedir.

Kiralik işçilik yasası kölelik düzeyini daha da arttıracaktır.Bu saldırı örgütlenme önünde daha da zorlaştırıcı bir etki yaratacak, sokakta mücadele etmeyi zorlayacaktır.İşçi sınıfına yönelik bu saldırılar karşısında yaratılacak mücadele mavi yakalı işçileri beyazyakalı rezidans,plaza, ofis ve mağaza çalışanı işçlerin öz örgütlenme çabaları ve deneyimleri ile birleşecektir,sınıfı daha kolektif hareket etmeye zorlayacaktır.

Tarihin daha önce görmediği düzeyde artan toplumsal emeğin mücadelesi,proletarya sosyalizmi hareketinin önünü açacak bir gelişmenin mayasını oluşturacaktır.

 

995348_487123588138537_7138908466248328131_n

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*