Home » GÜNÜN İÇİNDEN » Atlasjet, çöpe!
Sonra, bunların dışında kalanların yüzde 35'i de dışarı! Çöpe... Daha sonra, bunların dışında kalanların yüzde 65'i, yük! Bu yükler de; Atlasjet'in alacağı KTHY'işçilerinin tüm kazanılmış hakları; çöpe... En sonra, yüklerinden kurtulunmuş olunan KTHY işçilerinin, KTHY'deki sömürülme ve ezilme koşulları da, çöpe...

Atlasjet, çöpe!

Atlasjet, KTHY’i özelleştirerek, kendi sermayesine katacak sözleşmeyi, 28 Haziran’da imzaladı.

Atlasjet, KTHY’yi yeniden paylaşım savaşlarını, şimdilik kazandı. “Altın vuruşu”; hep birlikte; üstelik otellerde, havaalanlarında perişan olan yolcuları da işin içine katarak; KTHY işçilerine, grevlerine saldırarak yapmışlardı…

Sözleşme; kamu şirketi KTHY’yi, yeni bir özel havayolu şirketine dönüştürüyor. Sözleşme; KTHY sermayesinin, işçiler üzerindeki sömürüsünü; Atlasjet’in sömürüsüne dönüştürüyor. Sözleşme; KTHY ve KKTC’nin işçileri ezmesini; SHGM’nin, Türkiye’nin ve G-20’nin ezmesine dönüştürüyor.

Sözleşmeye göre; Atlasjet’in yüzde 51 ve KKTC İhtiyat Sandığı’nın yüzde 49 hisse payı olan, yeni bir şirket kurulacak. Yeni şirket, en geç Mayıs 2011’de, faaliyete geçmiş olacak. (“İhtiyat Sandığı” ile ilgili yazımıza bakınız.)

Sözleşmeye göre; 600 KTHY işçisinden, 450’si, Atlasjet’in kuracağı yeni şirkette sömürülüp ezilecek.

Geriye kalanlar, çöpe atılacak: KKTC Hükümeti, “geriye kalanların rehabilitasyonu için, azami gayret göstereceğiz. Fakat, önce, yeni şirket 450 çalışanla pazarlığa oturacak ve işe alacaklarını belirleyecek. Ancak bundan sonra, biz hükümet olarak adım atabileceğiz. Bunun için de süre gerekiyor”, açıklamasını yaptı bile. Çöp tenekesinin kapağını, “geriye kalanlar”ın üstüne kapattı bile…

Sözleşmeye göre; 132 personel, yer hizmetleri şirketi CAS’ın sömürüsüne ve insafına teslim edilecek. Yurt dışı kadrolarında görev yapan personel de çöpe.

Bunların dışında kalan personelin yüzde 65’inin istihdam yükü, yeni kurulacak şirket Uçuş Operasyon Sertifikasını alıp, operasyonal faaliyete geçtiğinde, Atlasjet personelinin çalışma şartlarına uygun olarak üstlenilecektir. (…) Yeni şirket Uçuş Operasyon Sertifikasını alıp operasyonlara başlayana kadar, mevcut personelin maaşları, KKTC Maliye Bakanlığı’na, Türk Hükümeti’nden aktarılacak kaynak ile karşılanacaktır.”

KTHY işçilerinin yeni ezicilerinden birini de Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin oluşturacağını söylerken; “genelleme” yapmıyorduk. TC Devleti’nin, yeni şirketin faaliyete geçeceği 2011 Mayıs’ına kadar, KTHY işçilerinin ücretlerini ödemesi demek; sopanın çok daha büyümesi demektir: Ücretini almayı sürdürmek istiyorsan; bırakalım grevi mrevi, sakın ola ki, kaşını dahi aşağıya oynatma; tam teslim ol, demektir…

Önce, bunlar dışarı! Çöpe…
Sonra, bunların dışında kalanların yüzde 35’i de dışarı! Çöpe…
Daha sonra, bunların dışında kalanların yüzde 65’i, yük! Bu yükler de; yani, Atlasjet’in alacağı KTHY’işçilerinin tüm kazanılmış hakları; çöpe…
En sonra, yüklerinden kurtulunmuş olunan KTHY işçilerinin, KTHY’deki sömürülme ve ezilme koşulları da, çöpe…

KTHY işçileriyle eylemli sınıf dayanışmasını geliştirmek için, hala geç değil. Tersine, yeni başlıyor. Yeniden başlıyor…
Bugün; şimdi sınıf dayanışmasını geliştirmenin de önemi büyük: KTHY işçilerinin birliği henüz bozulmamışken, dağılmamışken; atılacak olanlar ile atılmayıp daha vahşi sömürüye tabi olacaklar arasında yabancılaşma, rekabet başlamamışken; sendikal bütünlük kırılmamışken; kolektif hava işçisinin Türkiye’den, bölgeden, Avrupa’dan, dünyadan elini KTHY işçisine uzatması…

Sonrasında, gelişerek sürecek.
Atlasjet sermayesi de, çöpe atılana dek, sürecek!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*