Home » GÜNÜN İÇİNDEN » Asistan Hekimler Eylemde

Asistan Hekimler Eylemde

Asistan hekimler İzmir ve İstanbul’da eylem yaptılar

İstanbul

Asistan hekimler, kuralsız çalışma saatlerini ve hizmet ağırlıklı eğitim sistemini protesto etmek üzere 13 Şubat 2011 günü İzmir ve İstanbul’da eylemler gerçekleştirdiler. Etkinliklere çok sayıda asistan hekim katıldı.

İstanbul Tabip Odası Asistan Hekim Komisyonu‘nun organizasyonu ile Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi bahçesinde toplanan asistan hekimlerin eylemlerine Türk Tabipleri Birliği ve İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu’nun yanı sıra öğretim üyeleri de destek verdi. Eylem saat 13:00’de Taksim EAH önünden Taksim Meydanı’na yürüyüşle başladı.

“Asistan Hekim Köle Değildir”, “Nöbet Ertesi İzin Hakkımızdır” sloganlarıyla yürüyen hekimler, Taksim Anıtı önünde basın açıklaması yapmak üzere toplandılar.

TTB İkinci Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan bir konuşma yaparak tıp eğitiminin önemine dikkat çekerek asistan hekimlerin yetkin birer uzman hekim olabilmeleri için eğitimlerinin verimli olması gerektiğinin altını çizdi. Asistan Hekimlerin yapmış olduğu bu mücadeleyi desteklediğini ifade etti.

Prof. Dr. Özdemir Aktan’ın ardından söz alan İTO Başkanı Prof. Dr. Taner Gören ise Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın tahrip ettiği alanların en önemlisinin tıp eğitimi olduğunu, bu sistemin çok ama niteliksiz hekim yetiştirmeye yönelik olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından kamuoyuna mektup niteliğinde hazırlanan açıklama As. Dr. Ayşen Gürbüz ve As. Dr. Damla Kaçmaz tarafından okundu.

Açıklamada şunlar kaydedildi: “Sağlık hizmetinde üstlendiğimiz görevin sınırları belirsiz, hastaların teşhis – tedavi-takibinden tıbbi sekreterliğe, hastalara tıbbi malzeme bulunmasına kadar hastanelerin ara elemanı olarak biz asistanlar çalışıyoruz. Bu koşullar altında bir haftada çalıştığımız saatlerin toplamı herhangi bir iş konunda en kuralsız koşullarda çalışan birine kıyasla birkaç kat fazla: haftalık 120-130 saate varan çalışma süreleri içinde insan olmaktan çok uzaklaşıyoruz” denildi.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi: “Sağlık Bakanı diyor ki: araştırma hastanelerinde hekim başına 10, üniversite hastanelerinde 2 hasta düşüyor. Her gün onlarca hasta, servis takibi, acil nöbetler ile bunalan biz asistanlar, Sayın Bakan’la aynı ülkede yaşamıyoruz. Uzmanlık eğitimi vermesi gereken eğitim araştırma ve üniversite hastanelerinde poliklinik ve acil başına günde 100’den fazla hasta bakmaktayız. Bu yoğunluk neden gösterilerek almamız gereken uzmanlık eğitimi verilememektedir”

Sağlıklı eğitim sisteminin nasıl olması gerektiğine de değinen Asistan Hekimler, poliklinik ve acillerde asistanların yalnız bırakılmaması gerektiğinin ve uzmanlarla birlikte çalışılması gerektiğinin altı çizildi. Ayrıca asistanlar hizmet sunmanın yanında standart bir uzmanlık eğitimine tabi tutulmalı ve tüm bu işleyiş sağlık bakanlığı ve meslek örgütlerince oluşturulmuş komisyonlarca denetlenmelidir denildi.

Hekimler açıklamanın ardından Taksim Meydanı’ndan Galatasaray Lisesi’ne yürüyüşe geçtiler. Asistan hekimler yürüyüş sırasında, 1970’li yıllarda popüler olan Meral-Zuhal kardeşlere ait “Param yok, pulum yok” şarkısını kendilerine uyarlayarak seslendirdiler:

Meral – Zuhal Kardeşlere ait 1970’lerde popüler olan “Param Yok Pulum Yok” şarkısını kendilerine uyarlayarak söylemeleri adeta yaşamış oldukları sıkıntıları özetler nitelikteydi:

Param yok, pulum yok,
Malım mülküm olmasın ziyanı yok
Hastalar… Tek derdim…
İyileşmeleri benim servetim
Hasta çok, eğitim yok,
Malpraktis olmasın ziyanı yok
İyi tedavi, tek derdim,
İşte budur benim servetim
Hayat yok, uykum çok
İnsan olmayı unuttum ziyanı yok,
Çalışmak mecburiyetim
İşte budur benim derdim

İzmir

İzmir Tabip Odası Asistan Hekim Komisyonu‘nca düzenlenen eyleme 300’ü aşkın asistan hekim katıldı. “Bugün, içinde bulunduğumuz durumu, çalışma şartlarımızı ve sağlık sisteminde yaşanan gerçekleri kendi gözümüzden tüm kamuoyuna açıklayarak bir başlangıç yapıyoruz” diyen asistan hekimler, “İnsanca hizmet vermek, insanca karşılık görmek, insanca yaşamak istiyoruz” ve “Asistan hekimler köle değildir” pankartları ile Alsancak’taki İtalyan Lisesi önünden Kıbrıs Şehitleri Caddesi’ne kadar yürüdüler.

Taleplerimiz gerçekleşene kadar, haklarını elde edene kadar, sağlık sisteminde söz sahibi olana kadar mücadeleye devam edeceklerini kararlılıkla dile getiren asistan hekimler, “Bizler hastanelerde 7 gün 24 saat hizmet veren, polikliniklerde, acil servislerde gece gündüz sürekli karşılaştığınız, servislerde hastalarınızın her ihtiyacında aradığınız, sorunlarınızı anlatmaya çalışırken sürekli bir yerlere yetişmeye çalışan, kısaca hastanede olduğunuzda sizlere hizmet veren hekimleriz. Bizler personel açığını kapatmak için kullanılan birer joker olmamız nedeniyle, bazen hemşire, bazen personel, bazen de hiçbir sorumluluk almayan öğrenciler olarak karşınıza çıkarılıyoruz. Düzensiz mesai saatlerimiz ve haftalık 130 saate varan çalışma sürelerimiz içinde, insani bütün ihtiyaçlarımızdan mahrum bırakılıyoruz” dediler.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*